Enciklopedija Novog Sada br. 20

Read me
Autor: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1997.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Oblast: 
Izdavač: 
Novosadski klub "Prometej"
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Štampar: 
Stojkov
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: