Enciklopedija Novog Sada br. 26

Read me
Autor: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
2005.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Izdavač: 
Novosadski klub
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Štampar: 
"Stojkov"
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: