Gimnazijsko svedočanstvo Prokopija Bajića

Read me
Opis: 
Svedočanstvo Prokopija Bajića, učenika prvog razreda Gimnazije, koje su potpisali direktor Pavel Jozef Šafarik i profesor Georgije Magarašević.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
Ф. 25 4. септембар 1820.
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Napomena: 
Datum kreiranja arhivskog dokumenta: 04. septembar 1820. Jedan list, štampan i ispunjen ručno, delimično oštećen po ivicama.