Grupa legionara (1599)

Read me
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1599.