Muzej grada Novog SadaMuzej grada Novog Sada je muzej kompleksnog tipa posvećen prikupljanju, zaštiti, prezentaciji i interpretaciji višeslojne i multinacionalne kulturne baštine sa prostora Novog Sada i područja koja mu gravitiraju.

Poštujući principe moderne muzeološke prakse i prateći savremene naučne tedencije stručnjaci Muzeja grada Novog Sada stvaraju uslove sigurne zaštite kulturnih artefakata, čijim prezentovanjem, kao svojevrsnog medija, omogućavaju objektivnu interpretaciju činjenica.

U skladu sa svojom društvenom odgovornošću Muzej grada Novog Sada svoje programe osmišljava i realizuje sa težnjom da najširoj javnosti omogući da sagleda segmente kulturnog i istorijskog nasleđa i o tome stvori individualna znanja.

Sledeći ovakav pristup, Muzej grada Novog Sada postaje mesto susreta različitih ideja, mesto interkulturalnog dijaloga i najrazličitijih doživljaja kulture.

 

Izvor:Muzej grada Novog Sada

Slika:Muzej grada Novog Sada

Adresa: 
Fotografija: 
Naziv: 
Izložba - Irinej Ćirić, episkop bački (1884-1955) (8)
Latinica
Opis: 
1. Dopis gradonačelniku Boroti o poseti gostiju iz inostranstva, Novi Sad 1933. (Istorijski arhiv grada Novog Sada) 2. Episkop Irinej kao domaćin međunarodnog skupa, Novi Sad, 1933. (Biblioteka Matice srpske) 3. Pismo episkopu Irineju, predsedniku Svetskog saveza za međunarodno prijateljstvo pomoću, 1939 (Biblioteka Matice srpske) 4. Albumi sa fotografijama episkopa Irineja Ćirića (Biblioteka Matice srpske) Autor izložbe: Gordana Petković, viši kustos Muzeja grada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Naziv: 
Portret episkopa Irineja Ćirića/Izložba - Irinej Ćirić, episkop bački (1884-1955) (7)
Latinica
Opis: 
Uroš Predić, Portret episkopa Irineja Ćirića, ulje na platnu, 1921. (vlasništvo porodice Ćirić) Autor izložbe: Gordana Petković, viši kustos Muzeja grada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1921
Naziv: 
Izložba - Irinej Ćirić, episkop bački (1884-1955) (6)
Latinica
Opis: 
1. Episkop timočki Irinej u Zaječaru, 1921. (Biblioteka Matice srpske) 2. Episkop timočki Irinej u Ženevi, 1920 (Biblioteka Matice srpske) 3. Ukaz kralja Petra I Karađorđevića o postavljenju Irineja Ćirića za episkopa timočkog, Beograd 1919 (Biblioteka Matice srpske) 4. Raspis sveštenstvu i narodu, Zaječar 1921. (Biblioteka Matice srpske) Autor izložbe: Gordana Petković, viši kustos Muzeja grada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Naziv: 
Izložba - Irinej Ćirić, episkop bački (1884-1955) (5)
Latinica
Opis: 
1. Episkop Nikolaj čestita Irineju Ćiriću izbor za episkopa timočkog, Beograd 1919. (Biblioteka Matice srpske) 2. Album sa fotografijama studenta moskovske Duhovne akademije, 1906 (Biblioteka Matice srpske) 3. Episkop timočki Irinej, Arhijerejska poslanica pri stupanju na episkopsku katedru, Sremski Karlovci 1919. (Biblioteka Matice srpske) 4. Indeks Ivana Ćirića Univerziteta u Beču, 1906. (Biblioteka Matice srpske) 5. Pismo bratu Stevanu, Sremski Karlovci, 1919 (Biblioteka Matice srpske) Autor izložbe: Gordana Petković, viši kustos Muzeja grada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Naziv: 
Izložba - Irinej Ćirić, episkop bački (1884-1955) (3)
Latinica
Opis: 
1. U manastiru Hilandar , 1911. (Biblioteka Matice srpske) 2. Diploma Matice hrvatske članu dr. Irineju Ćiriću, Zagreb 1910. (Biblioteka Matice srpske) Autor izložbe: Gordana Petković, viši kustos Muzeja grada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Naziv: 
Izložba - Irinej Ćirić, episkop bački (1884-1955) (2)
Latinica
Opis: 
1. Ivan Ćirić tokom školovanja u Rusiji, 1905/06 (Biblioteka Matice srpske) 2. Diploma moskovske Duhovne akademije,1906. (Biblioteke Matice srpske) Autor izložbe: Gordana Petković, viši kustos Muzeja grada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1906
Naziv: 
Izložba - Irinej Ćirić, episkop bački (1884-1955) (1)
Latinica
Opis: 
1. Ivan Ćirić u trećem razredu gimnazije, sa profesorom Tihomirom Ostojićem, Novi Sad, 1896/97 (Biblioteka Matice srpske) 2. Evelina i Isidor Ćirić, oko 1885. (Muzej grada Novog Sada) 3. Izvod iz knjige rođenih, 1914 (Biblioteka Matice srpske) 4. Gimnazijsko svedočanstvo, 1902. (Biblioteka Matice srpske) 5. Svedočanstvo iz četvrtog razreda osnovne škole, 1894. (Biblioteka Matice srpske) Autor izložbe: Gordana Petković, viši kustos Muzeja grada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Naziv: 
Bogorodica strasna
Latinica
Opis: 
Među likovnim delima iz Jermenske crkve treba istaći i Bogorodicu s Hristom (Bogorodicu Strasnu) koja je stajala na jednom od dva bočna zida naosa. Radi se o modifikovanoj kopiji čuvene kritske ikone, koju je krajem 15. veka naslikao Andrea Rico (1422-1492), najznačajniji predstavnik kritske ikonopisačke škole.Slika je deo izložbe "Jermenska crkva u Novom Sadu - izbrisana baština", autorke Ljiljane Lazić, istoričarke umetnosti i muzejske savetnice.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Rim
Država nastanka kulturnog dobra: 
Italija
Istorijat: 
U oktobru 1963. godine u Novom Sadu je srušena Crkva Sv. Grgura Prosvetitelja, popularno zvana Jermenska crkva. Tokom više od dva veka postojanja, ovaj hram je bio svedok napora njegovih vernika i sveštenika da ga sagrade, održe, obnove i sačuvaju. Nažalost, u decenijama nakon Drugog svetskog rata je podelio sudbinu iščezlih novosadskih Jermena. Rušenje Jermenske crkve predstavlja neizbrisivu grešku u posleratnom urbanističkom planiranju Novog Sada. Deo starog jezgra grada, čija je urbana matrica uspostavljena početkom 18. veka, žrtvovan je savremenoj arhitekturi i novoj saobraćajnici. U sukobu novog i starog, crkva je okarakterisana kao „bezvredno arhitektonsko delo“, čiji opstanak nije neophodan. Generacije Novosađana su tako ostale uskraćene za deo baštine, jedinstvene po svom kulturnom, verskom i arhitektonskom značaju. O životu i poslednjim godinama postojanja Jermenske crkve i njene male zajednice ostala je sačuvana obimna arhivska, dokumentarna i foto-građa, koja otkriva sve okolnosti koje su dovele do tragičnog i nepotrebnog rušenja. Deo dragocene crkvene zaostavštine danas se čuva u Muzeju grada Novog Sada i, nakon pola veka, svedoči o nekadašnjem izgledu Crkve Sv. Grgura Prosvetitelja.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Tuesday, September 30, 2014
Kreator: 
Jovanka Lekić
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Naziv originalni: 
Bogorodica strasna
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Oblast: 
Naziv: 
Enciklopedija Novog Sada br. 27
Autor: 
Opis: 
Enciklopediju Novog Sada čini sveobuhvatni pojmovi o istorijskim i znamenitim ličnostima, događajima, institucijama u oblasti kulture, religije, privrede, urbanizma, zdravstva i sporta, o manifestacijama nacionalnog značaja, a prvenstveno o znamenitim ljudima i porodicama koji su u prošlosti zadužili grad značajnim doprinosom i našim savremenicima što što svojim stvaralaštvom danas proslavljaju ime grada.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
Inv. Br.: 141990/8, 03.07.2006.
Datum kreiranja zapisa: 
26.09.2014.
Identifikator: 
ISBN: 86-84097-23-8
Štampar: 
"Stojkov"
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Novosadski klub
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Cobiss identifikator: 
213913095
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
2006

Pages

Subscribe to RSS - Muzej grada Novog Sada