Muzej grada Novog SadaMuzej grada Novog Sada je muzej kompleksnog tipa posvećen prikupljanju, zaštiti, prezentaciji i interpretaciji višeslojne i multinacionalne kulturne baštine sa prostora Novog Sada i područja koja mu gravitiraju.

Poštujući principe moderne muzeološke prakse i prateći savremene naučne tedencije stručnjaci Muzeja grada Novog Sada stvaraju uslove sigurne zaštite kulturnih artefakata, čijim prezentovanjem, kao svojevrsnog medija, omogućavaju objektivnu interpretaciju činjenica.

U skladu sa svojom društvenom odgovornošću Muzej grada Novog Sada svoje programe osmišljava i realizuje sa težnjom da najširoj javnosti omogući da sagleda segmente kulturnog i istorijskog nasleđa i o tome stvori individualna znanja.

Sledeći ovakav pristup, Muzej grada Novog Sada postaje mesto susreta različitih ideja, mesto interkulturalnog dijaloga i najrazličitijih doživljaja kulture.

 

Izvor:Muzej grada Novog Sada

Slika:Muzej grada Novog Sada

Adresa: 
Fotografija: 
Naziv: 
Krst sa Raspećem Hristovim
Latinica
Opis: 
Jedno od najreprezentativnijih dela religioznog karaktera u muzejskoj zbirci je krst sa predstavom Raspeća Hristovog. Potiče sa vrha ikonostasa horske kapele Saborne crkve u Sr. Karlovcima, a delo je jednog od najznačajnijih srpskih slikara 18. veka - Teodora Dimitrijeviča Kračuna. Na osnovu stila i načina slikanja, može se reći da je ovaj rad iz najboljeg perioda njegovog stvaralaštva. Floralnu rezbariju krsta, u stilu rokokoa, uradio je poznati novosadski drvorezbar Arsenije Marković, čija je radionica u to vreme bila najaktivnija na području Vojvodine.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad (Sremski Karlovci)
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Friday, September 5, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Stil: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Naziv: 
Ikonostas sa scenama Stradanja Hristovih
Latinica
Opis: 
Četiri sačuvana fragmenta sa 12 uobičajenih scena iz ciklusa Stradanja Hristovih potiču, najverovatnije, sa neke konstrukcije malog kapelnog ikonostasa ili Groba Hristovog. U ovalno oblikovanim kartušima rokajni stil slikarstva i drvorezbarije upućuje na sedmu ili osmu deceniju 18. veka i na delatnost ikonopisca Dimitrija Popovića koji je u to vreme boravio u Novom Sadu i Sremskim Karlovcima.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad, Sremski Karlovci
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Friday, September 5, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Naziv: 
Ikona Bogorodica s Hristom
Latinica
Opis: 
Ikona sa predstavom Bogorodice s Hristom potiče iz sredine 18. veka, a naslikana je tehnikom tempere na dasci. Predstavljeni likovi, način slikanja, obilna upotreba zlata i stil slova upućuju na radionicu Jova Vasilijeviča, pridvornog slikara patrijarha Arsenija IV Šakabente. Njegova delatnost uticala je na unošenje ruskih i ukrajinskih uticaja u srpsko slikarstvo 18. veka.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Thursday, September 4, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Naziv: 
Ikona sv. Jovana Preteče sa žitijem
Latinica
Opis: 
Ikonu sa likom sv. Jovana Preteče naslikao je 1737. godine ikonopisac Georgije Stojanović čija signatura se nazire u fragmentarno očuvanom zapisu u donjem delu. Uz stojeći lik svetitelja, na ikoni su prikazane i dve scene sa predstavama Rođenja sv. Jovana Preteče u levom uglu i Sv. Arhanđela Mihaila u desnom. Ikona potiče sa ikonostasa Crkve Roždestva Sv. Jovana u Beogradu, a u Novi Sad su je donele izbeglice u toku seobe 1739. godine.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Beograd
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Thursday, September 4, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirovic
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Власник записа: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1737
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija

Pages

Subscribe to RSS - Muzej grada Novog Sada