Ikona

Naziv: 
Krunisanje Bogorodice
Latinica
Opis: 
Ikonu sa predstavom Krunisanje Bogorodice naslikao je karlovački ikonopisac - naivac Vasilije Aćimović Moler. Tokom druge polovine 19. veka izradio je veliki broj sličnih ikona, gde je, osim Sv. Nikole i Sv. Jovana Krstitelja, slikao i predstave patrona ktitora u donjem delu slike. Ovakve ikone je masovno poručivalo pravoslavno stanovništvo prigradskih i seoskih naselja.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Sremski Karlovci
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Monday, September 15, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Naziv: 
Bogorodica s Hristom
Latinica
Opis: 
Malu ikonu sa predstavom Bogorodice s Hristom naslikao je 1846. godine Jovan Klajić, jedan od brojnih srpskih slikara školovanih na bečkoj Akademiji. Za svog života je naslikao veliki broj ikona ovog tipa, uglavnom za privatne poručioce u Novom Sadu. Kao predstavnik bidermajersko - nazarenskog pravca u srpskom slikarstvu 19. veka i ovu ikonu je naslikao u tom stilu.
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Monday, September 8, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Epoha: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1846
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Naziv: 
Krst sa Raspećem Hristovim
Latinica
Opis: 
Jedno od najreprezentativnijih dela religioznog karaktera u muzejskoj zbirci je krst sa predstavom Raspeća Hristovog. Potiče sa vrha ikonostasa horske kapele Saborne crkve u Sr. Karlovcima, a delo je jednog od najznačajnijih srpskih slikara 18. veka - Teodora Dimitrijeviča Kračuna. Na osnovu stila i načina slikanja, može se reći da je ovaj rad iz najboljeg perioda njegovog stvaralaštva. Floralnu rezbariju krsta, u stilu rokokoa, uradio je poznati novosadski drvorezbar Arsenije Marković, čija je radionica u to vreme bila najaktivnija na području Vojvodine.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad (Sremski Karlovci)
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Friday, September 5, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Stil: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Naziv: 
Ikonostas sa scenama Stradanja Hristovih
Latinica
Opis: 
Četiri sačuvana fragmenta sa 12 uobičajenih scena iz ciklusa Stradanja Hristovih potiču, najverovatnije, sa neke konstrukcije malog kapelnog ikonostasa ili Groba Hristovog. U ovalno oblikovanim kartušima rokajni stil slikarstva i drvorezbarije upućuje na sedmu ili osmu deceniju 18. veka i na delatnost ikonopisca Dimitrija Popovića koji je u to vreme boravio u Novom Sadu i Sremskim Karlovcima.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad, Sremski Karlovci
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Friday, September 5, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Naziv: 
Ikona sv. Jovana Preteče sa žitijem
Latinica
Opis: 
Ikonu sa likom sv. Jovana Preteče naslikao je 1737. godine ikonopisac Georgije Stojanović čija signatura se nazire u fragmentarno očuvanom zapisu u donjem delu. Uz stojeći lik svetitelja, na ikoni su prikazane i dve scene sa predstavama Rođenja sv. Jovana Preteče u levom uglu i Sv. Arhanđela Mihaila u desnom. Ikona potiče sa ikonostasa Crkve Roždestva Sv. Jovana u Beogradu, a u Novi Sad su je donele izbeglice u toku seobe 1739. godine.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Beograd
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Thursday, September 4, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirovic
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Власник записа: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1737
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Subscribe to RSS - Ikona