Izveštaj o cenzuri "Srpskog letopisa"

Read me
Godina nastanka dokumenta: 
1824.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija