Jermenska crkva sa okolinom

Read me
Oblast: 
Opis: 
U delima Đorđa Tabakovića, najznačajnijeg likovnog hroničara grada sredine 20. veka, Jermenska crkva je, takođe, našla svoje mesto. Na njegovim legendarnim gradskim vedutama, rađenim raznim likovnih tehnikama, hram je prikazan četiri puta. Iz gotovo istog ugla kao i Šerban dve decenije ranije, i sa arhitektonskom preciznošću, Tabaković je 1948. naslikao crkvu sa parohijskim domom i dve prizemne kuće koje su postojale u nekadašnjoj Ulici cara Lazara. Slika je deo izložbe "Jermenska crkva u Novom Sadu - izbrisana baština", autorke Ljiljane Lazić, istoričarke umetnosti i muzejske savetnice.
Format (i) digitalnog dokumenta: