Jovan Klajić

Read me
Biografija: 

Najviše je radio ikonostzase po selima u Bačkoj. Za svog života je naslikao veliki broj ikona ovog tipa, uglavnom za privatne poručioce u Novom Sadu. Osnovnu školu i šest razreda gimnazije je završio u Novom Sadu. Školovanje je nastavio u Klužu i u Erdelju kada je počeo da studira prava. Pravo je studiraou u Pečuju, a apsolvirao u Pešti pa je prešao na bogosloviju, ali ju je napustio iste godine i studirao na slikarskoj akademiji u Beču i tu se upoznao sa Pavle Simićem kome je pomagao u slikanju ikona i sa njim sarađivao do kraja života. Naslikao je ikone u Staroj sabornoj crkvi u Novom Sadu. Od važnijih dela Jovana Klajića treba pomenuti ikonostase u Bajši (1857), i u Starom Vrbasu (1861). Osim toga postoji veliki broj portreta po srpskim kućama koji su dela ovog sposobnog slikara. Bio je visoko obrazovan čovek i umetnik čiji radovi ne zaostaju za radovima velikih slikara iz njegove epohe koja je kod nas ostavila mnoge značajne tragove

 

Kategorija: