Kulturni centar Novog Sada

Read me

Delatnost Kulturnog centra Novog Sada se širi, tragajući za novim modelima prezentacije kulturne delatnosti, vodeći računa, pre svega, o kvalitetu. Raznovrsnim programima – književna tribina, društvena tribina, scenski, muzički, likovni, filmski program, izdavačka delatnost, festivali, multimedijalni i interdisciplinarni projekti – poznat je po svojoj otvorenosti i prijemčivosti novim tendencijama u kulturi. Stoga je zasigurno jedna od vodećih kulturnih institucija sa sluhom, kreativnim potencijalom, istrajna u nameri da animira sve generacije umetnika, posebno mlađe stvaraoce, da stvaralačke energije udruži i realizuje niz novih kulturnih projekata, akcija, manifestacija i festivala. Programska delatnost Kulturnog centra Novog Sada se realizuje, u prostorima Kulturnog centra: Art klubu (književni program i druge tribine, “parket” program – filozofska tribina, muzički program – Džez klub, javna prezentacija radionica, Art sinema program … ), velikoj sali Kulturnog centra (filmski, scenski i muzički program), Likovnom salonu Kulturnog centra (izložbe likovnih umetnika mlađe generacije), Malom likovnom salonu (izložbe likovnih umetnika i likovnih umetnika primenjenih umetnosti, prodajna galerija). U zavisnosti od sadržaja i uslova koje je neophodno obezbediti za realizaciju pojedinih programa i projekata, Kulturni centar Novog Sada realizuje programe i u prostorima drugih organizacija i institucija kulture – pozorišne dvorane, galerije, kao i u otvorenim prostorima – gradski trgovi, dvorišta, Petrovaradinska tvrđava …

Kulturni centar Novog Sada oduvek, a posebno u poslednjih nekoliko godina, ostvaruje dinamične međunarodne kontakte u oblasti kulture, sa institucijama i umetnicima, realizujući niz zanimljivih programskih programa, akcija i projekata. Kulturni centar Novog Sada je institucija sa tradicijom od preko pola veka.