Ljubomir Popović

Read me
Biografija: 

Završio je Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu. Živi i radi u Parizu. Njegove nadrealističke vizije, postavljene uglavnom u renesansni ambijent ističu se izraženim naturalizmom. Godine 1991. je izabran za člana van radnog sastava SANU.

Jedan je od članova grupe Mediala.
Oženjen je Natašom, ćerkom Kirila i Vere Jančić. Imaju ćerke Adrijanu i Tijanu.

Epoha: 
Kategorija: 
Institucija: