Obaveštenje Kraljevskog sudbenog stola Magistratu

Read me
Opis: 
Obaveštenje sudbenog stola Magistratu o predaji parcela iz zaostavštine Marije i Jovana Trandafil karlovačkom patrijarhu Georgiju Brankoviću za potrebe Stipendijskog fonda.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
Ф.1 Kig. 14546/1891
Format (i) digitalnog dokumenta: