Obaveštenje o pozorišnoj cenzuri

Read me
Godina nastanka dokumenta: 
1815.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Budim
Država nastanka kulturnog dobra: 
Mađarska