Film i pozorište

Naziv: 
Šaljiva igra u jednom činu sa pesmama
Opis: 
Pozorišno delo "Prkos" priredio je dr Jovan Andrejević, po ugledu na R. Benediksa, na muziku A. Maksimovića.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Istorijat: 
Ovaj komad je prikazan prvi put u Novom Sadu 7. januara 1863. godine; a tek gotovo 1868. godine sa pesmama i pravilnom podelom uloga.
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
I 1343/2
Autorska prava: 
Srpsko narodno pozorište
Izdanje: 
Srpskog narodnog pozorišta
Štampar: 
Knjižara braće M. Popovića
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Knjižara braće M. Popovića
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1860
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Preki lek
Autor: 
Opis: 
Šaljiva igra u jednom činu.
Identifikator: 
BMS III 2287
Cobiss identifikator: 
000022217
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Igra vatrom
Autor: 
Opis: 
Dramsko delo iz niza "Odsudni trenutci".
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Štampar: 
Srpska knjižara i štamparija braće M. Popovića u Novom Sadu.
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Na stanici
Autor: 
Opis: 
Dramsko delo iz niza "Odsudni trenutci".
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Štampar: 
Srpska knjižara i štamparija braće M. Popovića u Novom Sadu.
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1905
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Izbiračica
Opis: 
Dramska dela Koste Trifkovića, Izbiračica.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Datum kreiranja zapisa: 
26.06.2015.
Identifikator: 
I 1164
Садржај: 
Izbiračica je komedija koja se sastoji iz tri čina i koja u svojoj strukturi ima tri elementa. Prvo, pisac opisuje normalan život – uobičajen i miran, bez potresa, promena i sukoba. Posle toga dolazi do nekog događaja koj utiče na promenu u ponašanju nekog od likova što za posledicu ima njegov sukob sa okolinom. Treći element je povratak na stanje sa početka komedije. Glavni likovi u komediji imaju različite osobine, tako da se pojavljuju: zabludela osoba – glavni junak koji dolazi u sukob sa okolinom, varalica – lik koji je pokretač radnje i koji dovodi u zabludu glavnog junaka komedije, rezoner – lik koji zabludelu osobu vraća u realnost, a tu su i aktivni i pasivni pomagači – likovi koji podstiču zabludelu osobu u jednom ili drugom smeru.
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Oblast: 
Film i pozorište
Latinica
Fotografije: 
AddThis: 
Biografija: 

Kosta Trifković je srpski književnik. Rođen je 1843. u Novom Sadu. Pisao je komedije i pozorišna dela. Pored Izbiračice najpoznatija dela su mu Ljubavno pismo i Francusko-pruski rat.

 

Kategorija: 
Lične informacije: 
Srpski pisac i komediograf koji je realistički oslikao naravi srpske Vojvodine polovinom 19. veka. Rođen je u Novom Sadu gde je završio osnovnu školu i nižu gimnaziju. Školovanje nastavlja u Vinkovcima i Pešti. Nakon okončanja pomorske škole živeo je kao pomorac 1862/3. Potom završava studije prava u Požunu (sadašnja Bratislava) i radi u Pešti kao činovnik, potom u Novom Sadu kao beležnik i advokat.
Datum rođenja: 
Friday, October 20, 1843
Mesto rođenja i lokacija: 
Novi Sad
Serbia
45° 16' 1.686" N, 19° 50' 0.78" E
Datum smrti: 
Wednesday, February 19, 1975
Mesto smrti i lokacija: 
Novi Sad
Serbia
45° 16' 1.686" N, 19° 50' 0.78" E
Pol: 
Мушки
Делокруг рада: 
Godina rođenja: 
1943
Država rođenja: 
Austrougarsko carstvo
Naziv: 
Kraljeva seja
Opis: 
Istorijska drama u četiri dela, delo dr Milana Jovanovića.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Istorijat: 
Ovaj komad se prvi put prikazao u Osjeku 23.novembra 1864.godine.
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
I 1340
Autorska prava: 
Srpsko narodno pozorište
Štampar: 
Српска народна задружна штампарија
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Na svet izdaje uprava Srpskog narodnog pozorišta.
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1872
Oblast: 
Film i pozorište

Pages

Subscribe to RSS - Film i pozorište