Slikarstvo

Latinica
Fotografije: 
AddThis: 
Biografija: 

Mladen Josić je bio istaknuti srpski slikar. Početak Josićevog likovnog izražavanja obeležili su francuski slikar Pol Sezan i kubizam, a kasnije realizam. Mladen Josić je u Kolarčevoj zadužbini otvorio sopstvenu slikarsku školu [1] iz koje su izrasli mnogi slikari, među kojima su Mladen Srbinović, Matija Vuković, Stojan Ćelić, Majda Kurnik, Miodrag B. Protić i mnogi drugi.

Početkom pedesetih odlazi u Pariz u emigraciju, gde je 1972. godine i preminuo.

Kategorija: 
Lične informacije: 
Bečej, 15. juli 1897 — Pariz, Republika Francuska, 1. oktobar 1972
Datum rođenja: 
Tuesday, June 15, 1897
Mesto rođenja i lokacija: 
Bečej
Szerbia
45° 37' 17.5404" N, 20° 2' 8.574" E
Datum smrti: 
Sunday, October 1, 1972
Mesto smrti i lokacija: 
Pariz
Franciaország
48° 51' 29.8548" N, 2° 20' 49.0344" E
Pol: 
Мушки
Naziv: 
Boj na Kosovu
Latinica
Opis: 
Po dimenzijama najveće delo u likovnoj zbirci Muzeja grada Novog Sada, „Boj na Kosovu“, nastalo je u Novom Sadu 1929. godine. Jedan od najcenjenijih srpskih međuratnih slikara, Mladen Josić, izradio je ovu monumentalnu istorijsku kompoziciju po porudžbini poznate novosadske porodice Moč, od koje je delo i otkupljeno. Na slici su najuočljivije snažne muskulature muškaraca i konja koje ukazuju na stil konstruktivnog neoklasicizma i tradicionalizma, popularnog u srpskoj umetnosti tokom treće decenije 20. veka. Slika je deo studijske izložbe Odeljenja za kulturnu istoriju, Muzeja grada Novog Sada, gde je predstavljen građanski život Novog Sada od polovine 18. veka do druge polovine XX veka.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Tuesday, September 16, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Tehnika: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1929
Naziv originalni: 
Boj na Kosovu
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Oblast: 
Naziv: 
Salaš Branjevina
Latinica
Opis: 
Slika Save Šumanovića „Salaš Branjevina“ nastala je 1935. godine, a u Muzej grada Novog Sada je dospela u okviru legata prof. Desanke Kostić, rođake ovog slavnog srpskog slikara. Prikazani salaš nalazi se kod Šida, rodnog mesta Save Šumanovića, a naslikan je nakon njegovog povratka u zavičaj, kada se u potpunosti posvetio slikanju okolnih pejzaža. Interesantan je podatak da je ova slika bila izlagana 1939. godine u Bogradu, na jednoj od malobrojnih izložbi priređenih za života ovog talentovanog umetnika. Slika je deo studijske izložbe Odeljenja za kulturnu istoriju, Muzeja grada Novog Sada, gde je predstavljen građanski život Novog Sada od polovine 18. veka do druge polovine XX veka.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Tuesday, September 16, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Tehnika: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1935
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Oblast: 
Naziv: 
Autoportret Milenko Šerban
Latinica
Opis: 
Milenko Šerban, jedan od najpoznatijih novosadskih slikara 20. veka, ovde je sebe naslikao u dobi od 20 godina. Slikarstvo je učio kod Vase Eškićevića, a u Parizu kod Andre Lota, kroz čiji atelje su prošli mnogi srpski slikari tog perioda. U Novom Sadu je mnogo izlagao, a značajan je i njegov rad kao scenografa u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, a posle i u Narodnom pozorištu u Beogradu. Slika je deo studijske izložbe Odeljenja za kulturnu istoriju, Muzeja grada Novog Sada, gde je predstavljen građanski život Novog Sada od polovine 18. veka do druge polovine XX veka.
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Tuesday, September 16, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Tehnika: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Oblast: 
Latinica
Fotografije: 
AddThis: 
Biografija: 

Rođen je u Splitu pod imenom Karlo Inkiostri, a po dolasku u Beograd menja ime u Dragutin, kada očevom prezimenu dodaje i majčino prezime Medenjak. Svršio je osnovnu školu i pet razreda realke, a zatim se dao na slikarstvo koje je prvo učio kao samouk (1885 — 1892) a zatim u Firenci. Posle toga je putovao po južnoslovenskim zemljama i radio na prikupljanju narodnih šara i živopisanju crkava. Krajem 1905. godine dolazi u Beograd i tu je ostao do 1911. gde je radio na ukrašavanju mnogih značajnih zgrada. Od 1912. godine nalazi se u Bosni gde je radio patriotske plakate i bio gonjen od austrijskih vlasti. Za vreme Prvog svetskog rata bio je u Italiji i Trstu. Jedno vreme je živeo u Ljubljani, a zatim je 1923. godine ponovo došao u Beograd. Radio je na osnivanju originalnih jugoslovenskih dekorativnih stilova, naročito srpskog. Svoje nazore je izlagao u člancima i knjigama. Inkiostri je, pored Slovenca Ivana Jagra, prvi dekorativni umetnik u ovim krajevima. Njegovo glavno teoretsko delo je „Moja teorija o dekorativnoj srpskoj umetnosti i njenoj primeni“ (1925.).

Jedno od njegovih najznačajnijih dela je uređenje enterijera Doma Vukove zadužbine (tada zgrada Ministarstva prosvete) u Beogradu, 1912.

 

 

Izvor: 
Predmetna odrednica: 

Jedno od njegovih najznačajnijih dela je uređenje enterijera Doma Vukove zadužbine (tada zgrada Ministarstva prosvete) u Beogradu, 1912.

 

Kategorija: 
Nadimak: 
Inkiostri
Lične informacije: 
Srpski dekorater i slikar; zaslužan sakupljač narodnih ornamenata i rukotvorina; na osnovu njih pokušao da osnuje nacionalne dekorativne stilove, naročito srpski. (18. oktobar 1866. Split – 16. septembar 1942. Beograd)
Datum rođenja: 
Thursday, October 18, 1866
Mesto rođenja i lokacija: 
Split
Horvátország
43° 30' 29.2752" N, 16° 26' 24.6948" E
Datum smrti: 
Wednesday, September 16, 1942
Mesto smrti i lokacija: 
Beograd
Szerbia
44° 49' 0.0012" N, 20° 28' 0.0012" E
Pol: 
Мушки
Godina rođenja: 
1866
Država rođenja: 
Hrvatska
Latinica
Fotografije: 
AddThis: 
Date: 

Jaša Tomić, 15. decembar 1893 — Beograd, 9. septembar 1961.

Biografija: 

Vasa Pomorišac je bio srpski slikar i profesor Likovne akademije i Akademije primenjenih umetnosti u Beogradu. Povremeno se bavio i likovnom kritikom.

Umetničko školovanje započinje od 1905. do 1911. godine u ateljeu Stevana Aleksića. Godine 1913 — 1914. u Minhenu pohađa Akademiju likovnih umetnosti. Mobilisan je 1914. ali se odmah predaje Rusima. Posle rata dolazi u Zagreb 1919. godine gde se upisuje na Akademiju za umjetnost i umjetni obrt kod prof. Ljube Babića i Ferda Kovačevića. Iste godine prelazi u Beograd gde se upisuje u Umetničko zanatsku školu. U London odlazi 1920. gde studira na Kraljevskoj akademiji St. Martin's School of Art zatim se vraća u Beograd gde živi od 1925. do 1935. godine kada priređuje prve samostalne izložbe. U Parizu boravi između 1935. i 1939. godine. Postavljen je za profesora Akademije likovnih umetnosti u Beogradu 1942. a 1950. za profesora Akademije primenjenih umetnosti u Beogradu.

Od 1919. godine učestvovao na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

Sa Živoradom Nastasijevićem u Beogradu 1930. godine osniva grupu „Zograf“ koja je postojala do 1940. Udruženje kvalifikovanih likovnih umetnika u Beogradu formira 1926. godine. Od 1940. je član Udruženja „Lada“, a 1944. postaje član Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS).

 

 

Izvor:Vikipedija

Kategorija: 
Pol: 
Мушки
Latinica
Fotografije: 
AddThis: 
Biografija: 

Uroš Predić je bio jedan od najvećih srpskih slikara realizma. Rođen je u Orlovatu kao najmlađi sin sveštenika Petra Predića. Tu je je pohađao osnovnu školu, a potom nemačku školu u Crepaji. Od 1869. do 1876. studirao je sedmorazrednu gimnaziju u Pančevu (pančevačka realka, koja je kasnije dobila ime po njemu). Kao vrlo darovit, dobio je stipendiju Matice srpske i 1876. otišao na bečku slikarsku akademiju. Završio je Umetničku akademiju u Beču 1880. godine u klasi profesora Gripenkerla (Christian Grieppenkerl), istaknutog bečkog slikara, koji je imao veliki uticaj na Predića. U toku studija dobio je Gundelovu nagradu - za slikanje uljem po muškom modelu. Godine 1882. radio je u privatnom ateljeu prof. Gripenkerla, a u periodu 1883-1885. bio je asistent Umetničke akademije u Beču. U to vreme po uputstvu prof. Gripenkerla i arhitekte Hanzena izradio je 13 slika mitološke sadržine za friz Parlamenta u Beču. Usled porodičnih obaveza 1885. godine vraća se u domovinu. Prvi i jedini put pokušao je da se oženi 1889. godine šesnaestogodišnjom Anom Nakaradom (1873-1938), ćerkom penzoinisanog oberlajtanta Đure Nakarade (1830-1899) otac joj nije dozvolio da se uda za tridestdvogodišnjeg Predića. U Orlovatu radi seriju slika iz života svojih seljaka. Zatim je 1886-1889. boravio u Beogradu, 1890-1893. u Novom Sadu i u Starom Bečeju. U periodu 1894-1909. živi u Orlovatu, a od 1909. godine pa do smrti u Beogradu. Svoje slike samostalno izlaže 1888, 1910, 1920, 1949. godine u Beogradu, 1890, 1949. u Novom Sadu, 1890. u Sremskim Karlovcima, 1890. u Pančevu i Vršcu. U svom slikarskom opusu najviše su zastupljeni portreti, ikonografija, žanr i istorijske kompozicije, ređe predeo, i samo jedan akt. Jedan je od osnivača društva Lada 1904. i bio je neprekidno član ovog društva kao i njegov dugogodišnji predsednik. Izabran je za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije 26. januara 1909, a 3. februara 1910. godine za redovnog člana. Jedan je od osnivača Udruženja likovnih umetnika u Beogradu 1919. godine i prvi njegov predsednik. U pokušaju da postigne što uverljiviju sličnost sa likom naručioca i insistirajući na prepoznatljivosti, Predić je postao hroničar građanskog društva svoga vremena. Godine 1885. u Pančevu je počeo sa slikanjem portreta po porudžbini, ponekad uz pomoć fotografija. Radio je najčešće reprezentativne portrete, glave ili biste.

Od žanr scena, poznata dela su „Vesela braća i „Siroče“ (na majčinom grobu), zatim istorijska dela su „Hercegovački begunci“ i „Na Studencu“. Jedna od najpoznatijih njegovih slika je „Kosovka devojka“. Uradio je čuvene portrete predsednika Akademije: Sime Lozanića, Stojana Novakovića (1920), Jovana Žujovića (1921), Jovana Cvijića (1923), Đorđa Vajferta (1927) Slobodana Jovanovića (1930), Bogdana Gavrilovića (1935) i Aleksandra Belića (1940). Zatim portreti Mihaila Petrovića (1943), Ksenije Atanasijević (1917), Brane Petronijevića (1911) itd. Njegove slike „Hercegovački begunci“ i „Siroče na majčinom grobu“ otkupio je Mihajlo Pupin na izložbi u Parizu 1889. godine i poklonio ih Narodnom muzeju u Beogradu.

Uroš Predić je oslikao prelepi ikonostas bečejske pravoslavne crkve i ikonostas u kapeli bečejskog veleposednika Bogdana Dunđerskog. Osim toga naslikao je više ikonostasa zbog kojih se ocenjuje da je poslednji značajan srpski ikonopisac, menju njima je i ikonostas crkve u Orlovatu. Poseban kvalitet kod Predića ima njegov crtež, što je posebno uočljivo u njegovim sačuvanim blokovima za skiciranje. U svom dugom stvaralačkom životu ostao je veran pravilima starih majstora i istrajao je na isticanju crteža i jasnoće kompozicije, pokazujući otpor prema težnjama mladih umetnika koji su se školovali u Minhenu i Parizu. Umro je 1953. godine u Beogradu, u svojoj 96. godini, kao najstariji srpski slikar. Prema sopstvenoj želji sahranjen je Orlovatu. I u dubokoj starosti bio je pun radne energije i vedrine. Nekoliko meseci pre smrti peo se na stolicu da ređa neke slike u svom ateljeu, pao je i tom prilikom se povredio (polomio nogu), od toga se nikada nije potpuno oporavio i ubrzo je umro.

Izvor: 
Predmetna odrednica: 

Rođen je u Orlovatu kao najmlađi sin sveštenika Petra Predića. Tu je je pohađao osnovnu školu, a potom nemačku školu u Crepaji. Od 1869. do 1876. studirao je sedmorazrednu gimnaziju u Pančevu (pančevačka realka, koja je kasnije dobila ime po njemu). Kao vrlo darovit, dobio je stipendiju Matice srpske i 1876. otišao na bečku slikarsku akademiju. Završio je Umetničku akademiju u Beču 1880. godine u klasi profesora Gripenkerla.

Kategorija: 
Lične informacije: 
Poznat slikar. Rođen u Orlovatu 25. novembra / 7.decembar 1857., umro u Beogradu 11. februara 1953.
Datum rođenja: 
Tuesday, August 25, 1857
Mesto rođenja i lokacija: 
Orlovat
Serbia
45° 14' 21.9984" N, 20° 34' 33.9996" E
Datum smrti: 
Wednesday, February 11, 1953
Mesto smrti i lokacija: 
Beograd
Serbia
44° 49' 0.0012" N, 20° 28' 0.0012" E
Pol: 
Мушки
Godina rođenja: 
1857
Država rođenja: 
Srbija

Pages

Subscribe to RSS - Slikarstvo