Slikarstvo

Latinica
Fotografije: 
AddThis: 
Date: 

(nije definisan tačan datum smrti, umro je u Parizu 1927)

Biografija: 

Popularni francuski slikar.

Kategorija: 
Lične informacije: 
Poznat francuski slikar (22.11.1862. Kolonj - Pariz 1927)
Datum rođenja: 
Saturday, November 22, 1862
Mesto rođenja i lokacija: 
Kolonj
France
43° 43' 18.9084" N, 0° 58' 36.6492" E
Pol: 
Мушки
Godina rođenja: 
1862
Država rođenja: 
Francuska
Latinica
Fotografije: 
AddThis: 
Date: 

Sremska Kamenica, 1921 – Novi Sad, 1985.

Biografija: 

Višu pedagošku školu, odsek slikarstva i vajarstva, završio u Novom Sadu. Imao više samostalnih izložbi u Vojvodini i Srbiji. Učestvovao na brojnim izložbama ULUS-a i ULUV-a.

Izvor:Slikarska galerija

Kategorija: 
Mesto rođenja i lokacija: 
Sremska Kamenica
Szerbia
45° 13' 14.0016" N, 19° 50' 21.0012" E
Mesto smrti i lokacija: 
Нови Сад
Szerbia
45° 14' 58.794" N, 19° 50' 12.642" E
Pol: 
Мушки
Latinica
Fotografije: 
AddThis: 
Date: 

(nije tačno definisan datum rođenja)

Biografija: 

Stvarao je u Vojvodini. U svom delu je kombinovao tradicionalni likovni jezik sa umetničkim shvatanjima baroka i rokokoa. Kračun je sigurno posle svojih učitelja ikonografa učio i u bečkoj Slikarskoj akademiji kao i njegov prijatelj slikar Jakov Orfelin. Zna se da je slikao ikonostase u sremskim selima Neštinu i Laćarku, u manastiru Privinoj Glavi, u Somboru, stari ikonostas u kapeli karlovačke mitropolije, kao i da je ikonostas karlovačke saborne crkve radio sa Jakovom Orfelinom. Kako se čini da se po ocu zvao i Dimitrijević postoje zapisi da je slikao i u Beočinu i Krušedolu. Kračun se bavio i portretisanjem i jedan svoj portret Pavla Nenadovića dao je u Beču da se izreže u bakru. Smatra se da će se naći još neki od radova Kračuna ali i po ovim koji su poznati zna se da je on bio jedan od naših najboljih majstora u 18. veku. Kračun se pridržavao starinskog srpsko- vizantijskog stila zoografisanja a na svojim portretima beleži veštinu zapadne umetnosti portretisanja i za ono vreme pokazuje neobične kvalitete i njegov kist po nekada deluje začuđujućom impresionističkom krepkošću.

Slikao je sledeće ikonostase:

    Manastir Beočin (1766.)
    Manastir Hopovo (1770.)
    Sombor (1772.)
    Laćarak i Neštin (1773.)
    Sremska Mitrovica (1775.)
    Susek (1779.)
    Saborna crkva u Sremskim Karlovcima (1780—1781.), zajedno sa Jakovom Orfelinom

Takođe je slikao portrete: mitropolita Pavla Nenadovića, Jovana Đorđevića, Vikentija Jovanovića-Vidaka.

 

 

Izvor: 
Kategorija: 
Nadimak: 
Kračun
Lične informacije: 
Teodor Dimitrijević Kračun ili i Kračun (Kračunović) Todor (rođen u drugoj četvrtini 18. veka — Sremska Kamenica ili Sremski Karlovci 10. april 1781. Sremski Karlovci) je bio slikar, ikonograf i portretista i jedan od najznačajnijih srpskih baroknih slikara 18. veka.
Datum smrti: 
Tuesday, April 10, 1781
Mesto smrti i lokacija: 
Sremski Karlovci
Szerbia
45° 10' 51.7296" N, 19° 56' 39.3684" E
Pol: 
Мушки
Epoha: 
Država rođenja: 
Srbija
Latinica
Fotografije: 
AddThis: 
Date: 

Početkom čtrdesetih godina XVIII veka. (Nije definisan tačan datuma rođenja i smrti)

Biografija: 

Vasilijevič prvo boravi u Petrovaradinu, središtu Bačke eparhije, a potom na poziv patrijarha Arsenija IV Jovanovića prelazi u Sremske Karlovce, mitropolijsko sedište, gde osniva slikarsku školu. Patrijarh Jovanović je povodom toga izdao cirkular kojim zabranjuje rad neukim slikarima. Time je likovna praksa Jova Vasilijeviča, njegov "nauk ikonopisnog hudožestva", proglašen za zvaničnu umetnost Karlovačke mitropolije. Svi oni koji su se nadali važnim narudžbinama dolaze u Vasilijevičevu školu. U njoj je obrazovana prva generacija srpskih baroknih slikara, koja potom stečena znanja prenosi drugima. Presudan uticaj na srpsku sredinu imali su Jov Vasilijevič i Vasilije Romanovič, koji početkom četrdesetih godina XVIII veka dolaze u centralne oblasti Karlovačke mitropolije.

Ovoj grupi pripadaju Vasilije Ostojić, Joakim Marković, Nikola Nešković, Amvrosije Janković i Stefan Gologlavac, a posredno Dimitrije Bačević i Dimitrije Popović. Zidno slikarstvo crkve manastira Krušedola svakako je najznačajnije svedočanstvo novih shvatanja koja među Srbe donose ukrajinski učitelji. Ulogu koju je Jov Vasilijevič imao u središnjim oblastima Karlovačke mitropolije imao je i Vasilije Romanovič u njenim zapadnim, a Stefan Tenecki u istočnim eparhijama.

 

 

 

Kategorija: 
Pol: 
Мушки
Epoha: 
Država rođenja: 
Srbija

Pages

Subscribe to RSS - Slikarstvo