Otvaranje javnog kupatila

Read me
Godina nastanka dokumenta: 
1920.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija