Portret Marije Milašinović

Read me
Opis: 
Slika sa likom Marije Milašinović je tipičan primer bidermajerskog portreta u našoj sredini, a njen autor, Nikola Aleksić, jedan je od najznačajnijih predstavnika srpskog portretnog slikarstva 19. veka. Kao i u drugim svojim delima, umetnik je lik postavio u sedeći položaj, uz prisustvo tamne i neutralne pozadine, a tamnijom paletom tonova prikazao je sve detalje lica i odeće.
Format (i) digitalnog dokumenta: