Portret muškarca sa riđim brkovima

Read me
Tehnika: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1832.
Mesto lokaliteta: