Poštanske marke

Read me
Opis: 
Poštanke marke iz raznih krajeva planete, prošlog veka. Na markama su zemlje kao što su Federativna Narodna Republika Jugoslavija, Čehoslovačka, pošta SSSR-a, Rumunija, Italija, Autsrija, Nemačka, Poljska, Mađarska, Francuska, Rumunija, današnja Srbija, Helvecija (rimski naziv za drevnu oblast Evrope, smeštenu između Alpa i Jure. Švajcarska danas koristi taj naziv kada je neprikladno da se koristi jedna ili sva četiri naziva na službenim jezicima. Tako se ime pojavljuje na poštanskim markama, kovanicama i slično) i mnoge druge zemlje našeg okruženja. Mađu markama, mogu se naći i marke zemalja, kao što su Kanija, Tanzanija, Etiopija, Sudan, Sirija, Alžir, Maroko, Jordan, Kuvajt, Katar, Republika Indonezija, Kina, Indija, Izraela, Filipini, Kanada i SAD-a.
Format (i) digitalnog dokumenta: