Povratak sa prtljagom (1520-1522)

Read me
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1796.