Prepis povelje carice Marije Terezije o elibertaciji Novog Sada

Read me
Opis: 
1. februara 1748. godine, građani Petrovaradinkog šanca su uz finansijski otkup od 80.000 forinti, od carice Marije Terezije izdejstvovali status SLOBODNOG KRALjEVSKOG GRADA, pod imenom Novi Sad (na latinskom Neoplanta).
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
(IAGNS F. 1 Fasc. 1 Q/1748).
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Napomena: 
Tekst povelje upisan u Kraljevske knjige iz Fonda Ugarske dvorske kancelarije koji se čuva u Mađarskom državnom arhivu.