Seljanka u voću

Read me
Autor: 
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada.
Napomena: 
Umetnički eksponati likovne umetnosti Đuro Popovića, kolekcionara.