Starmali 1879

Read me
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1879.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Izdavač: 
Arsa Pajević
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Datum izdavanja: 
30.06.1879.
Štampar: 
Arsa Pajević
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: