Kubizam

Naziv: 
Jermenska crkva
Latinica
Opis: 
Malo Šerbanovo ulje na platnu je nastalo 1928. godine, u vreme školovanja mladog slikara u Parizu. U predahu između dva boravka u Francuskoj, tek usvojeni kubistički manir je primenio slikajući Jermensku crkvu i njenu okolinu. Iz nereprezentativnog ugla, bočne Ulice cara Lazara, prikazao je jermenski kompleks sa zadnje strane. Slika je deo izložbe "Jermenska crkva u Novom Sadu - izbrisana baština", autorke Ljiljane Lazić, istoričarke umetnosti i muzejske savetnice.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Pariz
Država nastanka kulturnog dobra: 
Francuska
Istorijat: 
U oktobru 1963. godine u Novom Sadu je srušena Crkva Sv. Grgura Prosvetitelja, popularno zvana Jermenska crkva. Tokom više od dva veka postojanja, ovaj hram je bio svedok napora njegovih vernika i sveštenika da ga sagrade, održe, obnove i sačuvaju. Nažalost, u decenijama nakon Drugog svetskog rata je podelio sudbinu iščezlih novosadskih Jermena. Rušenje Jermenske crkve predstavlja neizbrisivu grešku u posleratnom urbanističkom planiranju Novog Sada. Deo starog jezgra grada, čija je urbana matrica uspostavljena početkom 18. veka, žrtvovan je savremenoj arhitekturi i novoj saobraćajnici. U sukobu novog i starog, crkva je okarakterisana kao „bezvredno arhitektonsko delo“, čiji opstanak nije neophodan. Generacije Novosađana su tako ostale uskraćene za deo baštine, jedinstvene po svom kulturnom, verskom i arhitektonskom značaju. O životu i poslednjim godinama postojanja Jermenske crkve i njene male zajednice ostala je sačuvana obimna arhivska, dokumentarna i foto-građa, koja otkriva sve okolnosti koje su dovele do tragičnog i nepotrebnog rušenja. Deo dragocene crkvene zaostavštine danas se čuva u Muzeju grada Novog Sada i, nakon pola veka, svedoči o nekadašnjem izgledu Crkve Sv. Grgura Prosvetitelja.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Monday, September 22, 2014
Kreator: 
Jovanka Lekić
Tehnika: 
Stil: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1928
Naziv originalni: 
Jermenska crkva
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Oblast: 
Subscribe to RSS - Kubizam