Sv. Georgije Prosvetitelj

Read me
Oblast: 
Autor: 
Opis: 
Glavnu oltarsku sliku Jermenske crkve je izradio malo poznati bečki slikar Hugo Jekel. Predstavljen je Sv. Grigorije Prosvetitelj, najznačajniji jermenski nacionalni svetitelj i patron novosadskog hrama. Radi se o trenutku kada svetitelj preuzima ulogu vrhovnog jermenskog sveštenika čiji je zadatak da privede svoj narod hrišćanstvu. Slika je deo izložbe "Jermenska crkva u Novom Sadu - izbrisana baština", autorke Ljiljane Lazić, istoričarke umetnosti i muzejske savetnice.
Format (i) digitalnog dokumenta: