Svedočanstvo

Read me
Godina nastanka dokumenta: 
1854.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Sremski Karlovci
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija