Svedočanstvo

Read me
Godina nastanka dokumenta: 
1899.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Nova Palanka / Nemačka Palanka
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija