Sveti apostol i jevanđelist Luka - SVETI PETAR CETINjSKI

Read me
31.10.2015.

Sveti Petar, Mitropolit cetinjski rođen 1. aprila 1749. god. u Njegušima od oca Marka i majke Marije, rođene Martinović. Kada je Petru bilo 10 godina, Mitropolit Sava Petrović, stric Petrovog oca Marka, doveo ga je u Cetinjski manastir „da uči knjigu". U dvanaestoj godini je primio monaški podstrig, u petnaestoj je poslat u Rusiju na dalje školovanje. Kada se 1766. godine upokojio Mitropolit Vasilije, jeromonah Petar se vratio na Cetinje. Vladika Sava ga je ubrzo rukopložio za jeromonaha, a nešto kasnije ga je proizveo u čin arhimandrita. Sa blagoslovom Mitropolita Save 1777. godine odlazi u Rusiju da prikupi pomoć i traži zaštitu svog srpskog naroda. Po upokojenju Mitropolita Save 1781. godine, za njegovog naslednika izabran je Arsenije Plamenac, njegov sestrić, koji je posle tri godine umro. Tada je za duhovnog i svetovnog vladara Crne Gore izabran arhimandrit Petar Petrović. Hirotonisao ga je u episkopa u Sremskim Karlovcima 1784. godine mitropolit Mojsije Putnik. Sveti Petar Cetinjski se posebno zalagao da spreči krvnu osvetu među srpskim plemenima u Crnoj Gori. Dao je prvi pisani zakonik 1796. godine. Napisao je Istoriju Crne Gore do 1711. godine, pohvalu pokojnom Karađorđu Petroviću, nekoliko pesama i preko 260 arhipastirskih poslanica. Posle 46 godina arhipastirovanja prestavio se u Gospodu, u Cetinjskom manastiru, na današnji dan, 1830. godine u 81 godini zemaljskog života. Žitije i Službu Svetom Petru Cetinjskom napisao je 1893. godine beogradski Mitropolit Mihailo na osnovu istorijskih izvora i usmenog kazivanja cetinjskog mitropolita Mitrofana Bana. Mitropolit Petar, prozvan Petar Cetinjski, poštovan je kao svet još za života. Mnogi hramovi širom Srpske Patrijaršije posvećeni su ovom svetitelju. Njegove čudotvorne mošti i danas počivaju u Cetinjskom manastiru.

Izvor: Crkveni Kalendar