Romanski

Naziv: 
Cehovsko pismo
Tip jezika kulturnog dobra: 
Romanski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1773
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Statut (cehovsko pismo) poslastičarskog, liciderskog i stolarskog ceha iz 1773. godine.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Napomena: 
Dokument od osam stranica, ručno pisano, mastilom, dobro očuvan i čitak.
Autorska prava: 
Istorijski arhiv grada Novog Sada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Gimnazijsko svedočanstvo Prokopija Bajića
Tip jezika kulturnog dobra: 
Romanski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1820
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Svedočanstvo Prokopija Bajića, učenika prvog razreda Gimnazije, koje su potpisali direktor Pavel Jozef Šafarik i profesor Georgije Magarašević.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Napomena: 
Datum kreiranja arhivskog dokumenta: 04. septembar 1820. Jedan list, štampan i ispunjen ručno, delimično oštećen po ivicama.
Autorska prava: 
Istorijski arhiv grada Novog Sad
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Izveštaj o cenzuri "Srpskog letopisa"
Tip jezika kulturnog dobra: 
Romanski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1824
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Na zahtev karlovačkog mitropolita gradski senatori izveštavaju o zabranjenim primercima "Sprskog letopisa", koji je sastavio Georgije Magarašević, a štampao Konstantin Kaulici.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Napomena: 
Četiri lista dokumenta, ručno pisana mastilom i dobro očuvana.
Autorska prava: 
Istorijski arhiv grada Novog Sada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Obaveštenje o pozorišnoj cenzuri
Tip jezika kulturnog dobra: 
Romanski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1815
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Palatin obaveštava Magistrat da je dvor zabranio izvođenje drame "Crni Đorđe" na srpskom jeziku u varoškom pozorištu. Predstava je zabranjena raspisom iz 1808. godine, te strogo upozorava Magistrat da je zabrani, jer je i štampanje knjige zabranjeno.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Budim
Država nastanka kulturnog dobra: 
Mađarska
Napomena: 
Dva ručno pisana lista hartije, dobro očuvana i čitka.
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Pregled službi i zanata
Tip jezika kulturnog dobra: 
Romanski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1796
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Pregled službi i zanata u Novom Sadu sa brojem majstora, kalfi i šegrta, opisom i nazivom.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Istorijski arhiv grada Novog Sada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Obaveštenje
Tip jezika kulturnog dobra: 
Romanski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1791
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Obaveštenje Namesničkog veća o izboru arhiepiskopa i mitropolita karlovačkog Stefana Stratimirovića.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Budim
Država nastanka kulturnog dobra: 
Mađarska
Autorska prava: 
Istorijski arhiv grada Novog Sada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Spisak
Tip jezika kulturnog dobra: 
Romanski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1809
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Spisak plemića u Novom Sadu sa navedenim brojem kuća i porodica.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Istorijski arhiv grada Novog Sada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Darovno pismo
Tip jezika kulturnog dobra: 
Romanski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1810
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Darovno pismo plemenitog Save Vukovića od Bereksova o davanju 20 hiljada forinti za osnivanje Gimnazije.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Napomena: 
Datum nastanka dokumanta je 8. februar 1810. godina
Autorska prava: 
Istorijski arhiv grada Novog Sada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Pasoš
Tip jezika kulturnog dobra: 
Romanski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1837
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Pasoš za vandrovanje trgovačkom kalfi Konstantinu Vasiću, koji je izdao Magistrat slobodnog i kraljevskog grada Novog Sada.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Napomena: 
Datum nastanka dokumenta je 20. septembar 1837.
Autorska prava: 
Istorijski arhiv grada Novog Sada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Popis stanovnika za 1782. godinu
Tip jezika kulturnog dobra: 
Romanski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1782
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Popis stanovnika za 1782. godinu koji sadrži i podatke o veroispovesti, bračnom stanju i ostalo.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Istorijski arhiv grada Novog Sada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika

Pages

Subscribe to RSS - Romanski