Knjiga

Naziv: 
Običan čovek
Opis: 
Šala u tri čina.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Izdanje: 
Sveska trideset treća
Identifikator: 
Biblioteka SNP Inv. br. 12747
Štampar: 
Srpska knjižara i štamparija Braće M. Popovića u Novom Sadu.
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Mesto izdavanja: 
Нови Сад
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1902
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Na pozornici i u životu
Saradnik: 
Opis: 
Šaljiva igra u jednom činu, napisao Milan Šević Maksimović.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Napomena: 
U saradnji sa Srpskim narodnim pozorištem
Autorska prava: 
Matica srpska
Izdanje: 
Dvadeseta sveska.
Identifikator: 
II 428591
Štampar: 
Štamparija Arse Pajevića
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1886
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Markova Sablja
Opis: 
Alegorija u dva dela.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Matica srpska.
Izdanje: 
Sveska trideseta
Identifikator: 
II 57036
Štampar: 
Štamparija Braće M. Popović u Novom Sadu
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Издавачка књижарница Светозар Ф. Огњановић у Новом Саду
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Cobiss identifikator: 
000410936
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Maksim Crnojević
Opis: 
Tragedija u 5 činova sa pevanjem.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Biblioteka srpskog narodnog pozorišta
Izdanje: 
Sveska peta.
Identifikator: 
I 1335/2
Štampar: 
Izdanje srpske knjižare: Braće M. Popovića u Novom Sadu
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1887
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Ljubav nije šala
Opis: 
Šala u jednoj radnji. Sveska sedma.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Matica srpska.
Izdanje: 
Sedma sveska.
Identifikator: 
Biblioteka Matice srpske. I 41936
Štampar: 
Srpska narodna zadružna štamparija
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Srpsko narodno pozorište
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Cobiss identifikator: 
000225073
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1873
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Lek od punica
Opis: 
Šaljiva igra u jednom činu. Sveska trideset četvrta. S nemačkog preveo Jovan Đorđević.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Србија
Autorska prava: 
Srpsko narodno pozorište
Identifikator: 
Inventarski broj SNP: 12826
Štampar: 
Štamparija i knjižara Braće M. Popović
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Srpsko narodno pozorište
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1903
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Roman siromašnog mladića
Autor: 
Opis: 
Drama u pet činova.
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
I 1333
Štampar: 
Štamparija srpske knjižare braće M. Popovića u Novom Sadu.
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1890
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Šaljiva igra u jednom činu sa pesmama
Opis: 
Pozorišno delo "Prkos" priredio je dr Jovan Andrejević, po ugledu na R. Benediksa, na muziku A. Maksimovića.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Istorijat: 
Ovaj komad je prikazan prvi put u Novom Sadu 7. januara 1863. godine; a tek gotovo 1868. godine sa pesmama i pravilnom podelom uloga.
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
I 1343/2
Autorska prava: 
Srpsko narodno pozorište
Izdanje: 
Srpskog narodnog pozorišta
Štampar: 
Knjižara braće M. Popovića
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Knjižara braće M. Popovića
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1860
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Preki lek
Autor: 
Opis: 
Šaljiva igra u jednom činu.
Identifikator: 
BMS III 2287
Cobiss identifikator: 
000022217
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Oblast: 
Film i pozorište
Naziv: 
Igra vatrom
Autor: 
Opis: 
Dramsko delo iz niza "Odsudni trenutci".
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Štampar: 
Srpska knjižara i štamparija braće M. Popovića u Novom Sadu.
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Oblast: 
Film i pozorište

Pages

Subscribe to RSS - Knjiga