Knjiga

Naziv: 
Časlovac crkve jermenske
Latinica
Opis: 
Najveći broj knjiga iz Jermenske crkve štampan je u manastiru Kongregacije mehitarista u Beču, što sačuvanom knjižnom fondu daje izuzetnu vrednost. Sveštenici novosadskog hrama su, direktno od svoje matične kuće, dobijali brojna izdanja na nemačkom i jermenskom jeziku iz oblasti teologije, lingvistike, istorije i prava, nastala u periodu od prve polovine 19. do sredine 20. veka. Eksponat je deo izložbe "Jermenska crkva u Novom Sadu - izbrisana baština", autorke Ljiljane Lazić, istoričarke umetnosti i muzejske savetnice.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Beč
Država nastanka kulturnog dobra: 
Austrija
Istorijat: 
U oktobru 1963. godine u Novom Sadu je srušena Crkva Sv. Grgura Prosvetitelja, popularno zvana Jermenska crkva. Tokom više od dva veka postojanja, ovaj hram je bio svedok napora njegovih vernika i sveštenika da ga sagrade, održe, obnove i sačuvaju. Nažalost, u decenijama nakon Drugog svetskog rata je podelio sudbinu iščezlih novosadskih Jermena. Rušenje Jermenske crkve predstavlja neizbrisivu grešku u posleratnom urbanističkom planiranju Novog Sada. Deo starog jezgra grada, čija je urbana matrica uspostavljena početkom 18. veka, žrtvovan je savremenoj arhitekturi i novoj saobraćajnici. U sukobu novog i starog, crkva je okarakterisana kao „bezvredno arhitektonsko delo“, čiji opstanak nije neophodan. Generacije Novosađana su tako ostale uskraćene za deo baštine, jedinstvene po svom kulturnom, verskom i arhitektonskom značaju. O životu i poslednjim godinama postojanja Jermenske crkve i njene male zajednice ostala je sačuvana obimna arhivska, dokumentarna i foto-građa, koja otkriva sve okolnosti koje su dovele do tragičnog i nepotrebnog rušenja. Deo dragocene crkvene zaostavštine danas se čuva u Muzeju grada Novog Sada i, nakon pola veka, svedoči o nekadašnjem izgledu Crkve Sv. Grgura Prosvetitelja.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Monday, September 22, 2014
Kreator: 
Jovanka Lekić
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1839
Naziv originalni: 
Časlovac crkve jermenske
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Naziv: 
Enciklopedija Novog Sada br. 7
Autor: 
Opis: 
Enciklopediju Novog Sada čini sveobuhvatni pojmovi o istorijskim i znamenitim ličnostima, događajima, institucijama u oblasti kulture, religije, privrede, urbanizma, zdravstva i sporta, o manifestacijama nacionalnog značaja, a prvenstveno o znamenitim ljudima i porodicama koji su u prošlosti zadužili grad značajnim doprinosom i našim savremenicima što što svojim stvaralaštvom danas proslavljaju ime grada.
Datum kreiranja zapisa: 
22.09.2014.
Štampar: 
Štamparija ,,Dobra vest", Bulevar despota Stefana 16/III
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Novosadski klub "Dobra vest"
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Datum izvršenja nacionalne kategorizacije: 
Monday, September 22, 2014
Datum izvršenja nacionalne kategorizacije: 
22.09.2014.
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Oblast: 
Proza
Naziv: 
Enciklopedija Novog Sada br.6
Autor: 
Opis: 
Enciklopediju Novog Sada čini sveobuhvatni pojmovi o istorijskim i znamenitim ličnostima, događajima, institucijama u oblasti kulture, religije, privrede, urbanizma, zdravstva i sporta, o manifestacijama nacionalnog značaja, a prvenstveno o znamenitim ljudima i porodicama koji su u prošlosti zadužili grad značajnim doprinosom i našim savremenicima što što svojim stvaralaštvom danas proslavljaju ime grada.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Gradska biblioteka Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
22.09.2014.
Identifikator: 
ISBN 86-7639-237-4
Štampar: 
KriMel
Mesto štampanja: 
Budisava
Izdavač: 
Novosadski klub "Prometej"
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1996
Oblast: 
Proza
Naziv: 
Testamenti narodnih dobrotvora 1883 Jovana i Marije Trandafil
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
Р VI 134
Autorska prava: 
Gradska biblioteka Novi Sad
Datum kreiranja zapisa: 
17.09.2014.
Štampar: 
A. Pajević
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
A. Pajević
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Datum izdavanja: 
01.01.1883.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1883
Naziv: 
Glavni spisak izdavačke knjižarice i štamparije
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
R II 639
Autorska prava: 
Gradska biblioteka Novi Sad
Datum kreiranja zapisa: 
10.09.2014.
Štampar: 
Arsa Pajević
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Arsa Pajević
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Datum izdavanja: 
10.09.2014.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1880
Naziv: 
Album Prvi svetski rat 1914 - 1918
Opis: 
Istorija Svetskog Rata u mnogobrojnim fotografijama, slikama, skicama, kartama kao i kratkom istorijskom pregledu svih važnijih događaja iz celog rata i sa svih bojišta - sve napisano i objašnjeno na srpskom, francuskom i engleskom jeziku.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Beograd
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Fizički opis: 
Reprint izdanja iz 1926.
Autorska prava: 
Gradska biblioteka Novi Sad
Datum kreiranja zapisa: 
10.09.2014.
Садржај: 
Ratne fotografije sa propratnim opisom.
Mesto štampanja: 
Beograd,1987
Izdavač: 
Uredništvo Ratnog Albuma
Mesto izdavanja: 
Beograd
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1926
Naziv: 
Enciklopedija Novog Sada ADE-AŠK br.2
Autor: 
Opis: 
Enciklopediju Novog Sada čini sveobuhvatni pojmovi o istorijskim i znamenitim ličnostima, događajima, institucijama u oblasti kulture, religije, privrede, urbanizma, zdravstva i sporta, o manifestacijama nacionalnog značaja, a prvenstveno o znamenitim ljudima i porodicama koji su u prošlosti zadužili grad značajnim doprinosom i našim savremenicima što što svojim stvaralaštvom danas proslavljaju ime grada.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Gradska biblioteka Novi Sad
Datum kreiranja zapisa: 
08.09.2014.
Štampar: 
Štamparija ,,Dobra vest"
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Datum izvršenja nacionalne kategorizacije: 
08.09.2014.
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1994
Naziv: 
Enciklopedija Novog Sada ABE-ADE br.1
Autor: 
Opis: 
Enciklopediju Novog Sada čini sveobuhvatni pojmovi o istorijskim i znamenitim ličnostima, događajima, institucijama u oblasti kulture, religije, privrede, urbanizma, zdravstva i sporta, o manifestacijama nacionalnog značaja, a prvenstveno o znamenitim ljudima i porodicama koji su u prošlosti zadužili grad značajnim doprinosom i našim savremenicima što što svojim stvaralaštvom danas proslavljaju ime grada.
Autorska prava: 
Градска библиотека Нови Сад
Datum kreiranja zapisa: 
08.09.2014.
Štampar: 
Štamparija ,,Dobra vest",bulevar despota Stefana 16/III
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Novosadski klub
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1993
Naziv: 
Svetkovine dvadesetpetogodišnjeg rada Jovana Jovanovića Zmaja
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Gradska biblioteka Novi Sad
Štampar: 
Srpska narodna zadružna štamparija
Mesto štampanja: 
U Novom Sadu
Izdavač: 
Prijatelji pesnikovi
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1874
Naziv: 
Bez oca i majke
Opis: 
Knjiga posvećena Peri Slijepčeviću, veletršcu i građaninu Srpske crkvene opštine karlovačke i poslaniku grada Zagreba i Karlovaca na srpskom narodnom crkvenom saboru i supruzi mu Mariji rođ. Kostićevoj čijom je dobrotom ovo delo i štampano.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
P I 602
Autorska prava: 
Gradska bibliotka Novi Sad
Štampar: 
A. Pajevića
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Knjiga
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1881

Pages

Subscribe to RSS - Knjiga