Štamparstvo i izdavaštvo

Naziv: 
Časopis Novi Sad 1928
Opis: 
Glavni i odgovorni urednik Dušan Čamprag. Časopis Novi Sad je kulturno-prosvetni i privredni pregled za Dunavsku banovinu.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Muzej Vojvodine
Štampar: 
Štamparija Dušan Čamprag i Drug, Novi Sad, Kralja Petra ulica broj 3, natrag u dvorištu.
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Datum izdavanja: 
01.07.1928.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Časopis
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1928
Institucija: 
Oblast: 
Štamparstvo i izdavaštvo
Naziv: 
Časopis Novi Sad 1936
Opis: 
Glavni i odgovorni urednik Dušan Čamprag. Časopis Novi Sad je kulturno-prosvetni i privredni pregled za Dunavsku banovinu.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Muzej Vojvodine
Datum izdavanja: 
07.01.1936.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Časopis
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1936
Institucija: 
Oblast: 
Štamparstvo i izdavaštvo
Naziv: 
Časopis Novi Sad 1925
Opis: 
Glavni i odgovorni urednik Dušan Čamprag. Časopis Novi Sad je kulturno-prosvetni i privredni pregled za Dunavsku banovinu.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Muzej Vojvodine
Datum izdavanja: 
02.05.1925.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Časopis
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1925
Institucija: 
Oblast: 
Štamparstvo i izdavaštvo
Naziv: 
Časopis Novi Sad
Opis: 
Glavni i odgovorni urednik Dušan Čamprag. Časopis Novi Sad je kulturno-prosvetni i privredni pregled za Dunavsku banovinu.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Muzej Vojvodine
Datum izdavanja: 
07.01.1932.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1932
Institucija: 
Oblast: 
Štamparstvo i izdavaštvo
Naziv: 
Časopis Novi Sad
Opis: 
Glavni i odgovorni urednik Dušan Čamprag. Časopis Novi Sad je kulturno-prosvetni i privredni pregled za Dunavsku banovinu.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Muzej Vojvodine
Datum izdavanja: 
06.01.1929.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1929
Institucija: 
Oblast: 
Štamparstvo i izdavaštvo
Naziv: 
Časopis Novi Sad
Opis: 
Glavni i odgovorni urednik Dušan Čamprag. Časopis Novi Sad je kulturno-prosvetni i privredni pregled za Dunavsku banovinu.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Muzej Vojvodine
Datum izdavanja: 
06.01.1930.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1930
Institucija: 
Oblast: 
Štamparstvo i izdavaštvo
Naziv: 
Časopis Savremeni Novi Sad
Opis: 
Potpuno nezavisni nedeljni list
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Muzej Vojvodine
Datum izdavanja: 
07.06.1924.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1924
Institucija: 
Oblast: 
Štamparstvo i izdavaštvo
Naziv: 
Časopis Novi Sad
Opis: 
Ova kolekcija časopisa Novi Sad štampana je 1933., 1934. i 1935.godine. Glavni i odgovorni urednik Dušan Čamprag. Časopis Novi Sad je kulturno-prosvetni i privredni pregled za Dunavsku banovinu.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Muzej Vojvodine
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Datum izdavanja: 
01.01.1933.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Časopis
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1933
Institucija: 
Oblast: 
Štamparstvo i izdavaštvo
Naziv: 
Novčanice
Latinica
Opis: 
Deo izložbe "Bela Rusija" Muzeja Vojvodine, autora viših kustosa Veselinke Marković i Aleksandra Petijevića.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Istorijat: 
Delo je deo izložbe "Bela Rusija" Muzeja Vojvodine, autora viših kustosa Veselinke Marković i Aleksandra Petijevića. Oktobarskom revolucijom 1917. godine otpočeo je građanski rat u Rusiji, koji je doveo do stradanja i emigriranja ogromnog broja ljudi. Nakon građanskog rada i poraza jedinica Bele armije, preko 2.000.000 ljudi je napustilo svoju otadžbinu. To je bila najbrojnija politička emigracija u 20. veku. Najveći broj ruskih izbeglica došao je u Kraljevinu SHS posle napuštanja južnih oblasti Rusije. Većina je kretala egzil iz velikih crnomorskih luka: Odese, Novorusijska, Feodosije, Sevastopolja, Kerča. Od 1919. do 1923. godine je, u pet imigracionih talasa, preko Carigrada, Galipolja i Soluna u Kraljevinu došlo oko 40.000 Rusa. Gotovo petina izbeglih (oko 8.000) našla je svoje utočište u gradovima i mestima Bačke, Banata, Baranje i Srema. Među ruskim izbeglicama u Kraljevini SHS se, pored vojnika i oficira, našao i deo ruske intelektualne elite i aristokratije širokog obrazovanja. Iz Rusije je u Kraljevinu SHS evakuisano i više srednjih vojnih škola – kadetskih korpusa devojačkih instituta. Prve ruske kolonije u Vojvodini osnovane su u Zemunu i Pančevu, a zatim u Novom Sadu, Subotici, Velikom Bečkereku, Somboru, Vršcu i Beloj Crkvi. Već 1921. Godine ruske izbeglice bile su razmeštene u više od 80 sela i gradova Srema, Banata, Bačke i Baranje. U seoskim sredinama nastanjeni su i kozaci, organizovani u kozačke stanice. U okviru kolonija osnivana su zabavišta, osnovne i srednje škole, biblioteke, umetnički kružioci i druge brojne ruske institucije. Od naročitog značaja bilo je konstituisanje Ruske zgranične crkve u Sremskim Karlovcima. Kroz delatnost navedenih institucija negovane su duhovne veze izbeglih Rusa sa napuštenom domovinom. Značajan broj ruskih intelektualaca popunio je veliku prazninu u kulturi, prosveti, nauci i privredi novoformirane Kraljevine SHS.
Autor: 
Muzej Vojvodine
Datum kreiranja zapisa: 
Thursday, October 2, 2014
Kreator: 
Anamaria Garabandić
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Naziv originalni: 
Novčanice
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Institucija: 
Latinica
Fotografije: 
AddThis: 
Biografija: 

Učitelj, kulturni i društveni radnik. Rođen je 01.01.1844. godine u Velikoj Kikindi a umro 18.06.1922. u Novom Sadu. Osnovnu školu i nižu realku učio je u rodnom gradu, a trgovačku školu u Pešti, da bi potom završio Učiteljsku školu u Somboru i 1864. postao učitelj u Velikoj Kikindi. Najznačajnija je njegova delatnost vezana za Novi Sad. Bio je 1874. upravitelj i učitelj u novosadskoj Višoj devojačkoj školi, u kojoj je ostao do penzionisanja 1905. Osnovao je 1889. i uspešno vodio sve do penzionisanja Srpski učiteljski konvikt za učiteljsku decu koja su se školovala u Novom Sadu, a 1907. formirao je učiteljsku zadrugu Natošević. Učestvovao je na osnivačkoj skupštini Dobrotvorne zadruge Srpkinja Novosatkinja i tada je izabran za sekretara (perovođu) a na toj poziciji je ostao sve do smrti. 1886. godine pokrenuo je glasilo ovih zadruga- Ženski svet koji je uređivao sve do Prvog svetskog rata. Na početku rata, na njegovu inicijativu, Zadruga je osnovala bolnicu, u Srpskom učiteljskom konviktu u kojoj  su zbrinjavani svi nevoljni i bolesnici koji nisu imali drugog smeštaja. Kao član Književnog odeljenja Matice Srpske, zamenjivao je Matičinog sekretara i urednika deset svezaka Letopisa (1910-11). Uredio je kalendar Ženski svet 1910. a 1921. godine počeo je da izdaje Učiteljski vesnik. Bio je vredan saradnik Srpskog kola i Branika, ali i nekih drugih časopisa toga vremena. Uzimao je učešće i u političkom životu pa je 1892. godine biran za poslanika na Srpskom narodno-crkvenom saboru za velikosenmikluški srez. Pred oslobođenje uključio se u Srpski narodni odbor i bio je jedan od tri potpredsednika ovog tela, učestvujući u stvaranju srpske vlasti u Vojvodini. BIo je oženjen Betom, rođena Stefanović sa kojom je imao ćerku Vidu, udatu Vulko.

Lične informacije: 
Datum rođenja: 01.01.1844. Velika Kikinda Datum smrti: 18.06.1922. Novi Sad
Datum rođenja: 
Monday, January 1, 1844
Mesto rođenja i lokacija: 
Velika Kikinda
Szerbia
45° 50' 1.7628" N, 20° 27' 53.2188" E
Datum smrti: 
Sunday, June 18, 1922
Mesto smrti i lokacija: 
Novi Sad
Szerbia
45° 15' 7.2396" N, 19° 50' 37.3632" E
Pol: 
Мушки
Делокруг рада: 
Institucija: 
Godina rođenja: 
1844
Država rođenja: 
Србија

Pages

Subscribe to RSS - Štamparstvo i izdavaštvo