Muzej Vojvodine  • Ustanova kulture sa muzeološkom tradicijom dugom više od 150 godina, jedan je od najvećih muzeja kompleksnog tipa u Srbiji koji u svojim zbirkama čuva neprocenjivu kulturnu baštinu prikupljenu na području Vojvodine. Osnovan je 1847. godine u Pešti, na sednici Upravnog odbora Matice srpske, na inicijativu uglednih Srba iz Vojvodine pod nazivom „Srpska narodna zbirka ili Museum”. Godine 1933. otvoren je Muzej Matice srpske, prva javna kulturna institucija ove vrste u istoriji Novog Sada, sa zadatkom skupljanja, čuvanja muzejskih akvizicija sa područja Vojvodine. Muzej Matice srpske oformio je sledeće zbirke: galeriju slika, arheološku, etnološku i numizmatičku zbirku, zbirku dragocenih fotografija i klišea, biblioteku i arhiv. Posle Drugog svetskog rata počinje dinamičan razvoj muzejske delatnosti u APV. Godine 1947. osniva se Vojvođanski muzej sa zbirkama iz arheologije, istorije, etnologije, umetnosti, zoologije, botanike, geologije, paleontologije i minerologije.
  • Vojvođanski muzej u duhu tradicije Matice srpske iznedrio je ugledne kulturnonaučne institucije: Zavod za zaštitu spomenika kulture Vojvodine, Zavod za zaštitu spomenika prirode Vojvodine, Muzej grada Novog Sada, Pozorišni muzej, Muzej radničkog pokreta i narodne revolucije. Današnji naziv Muzej Vojvodine dobio je 1992. kada je došlo do spajanja Vojvođanskog muzeja i Istorijskog muzeja Vojvodine. Muzej Vojvodine spada među najstarije i najbogatije muzejske ustanove Srbije sa zbirkama iz arheologije, istorije, istorije umetnosti i etnologije koji čuvaju blizu 500.000 originalnih predmeta. U sastavu Muzeja Vojvodine nalaze se depandansi: Dvorac u Čelarevu - izložbe stilskog nameštaja od baroka do neoklasicizma (XVIII-XX vek), Muzej štampe - memorijalna kuća gde je 1942. godine štampan prvi broj lista Slobodna Vojvodina sa rekonstruisanom bazom i Etno-kuća u Bačkom Jarku.
  • Muzej Vojvodine istražuje, prikuplja, čuva, zaštićuje, stručno i naučno obrađuje, izlaže i publikuje predmete i građu od značaja za istoriju kulture naroda Vojvodine od vremena prvih tragova ljudske civilizacije na teritoriji Vojvodine do sredine XX veka. Predmeti raritetne umetničke i muzeološke vrednosti koji adekvatno odražavaju prošlost vojvođanskog područja izloženi su na stalnoj postavci Muzeja ukomponovanoj u tri tematske celine: arheologija, istorija (istorija umetnosti) i etnologija. Stalna postavka na 3.000 m2 sa 6.000 eksponata upečatljivo govori o prošlosti Vojvodine od praistorije do sredine XX veka i civilizacijskim dostignućima ljudi koji su ovde živeli u rasponu od 8.000 godina.
  • Arheološki deo stalne postavke prikazuje tri aspekta - način stanovanja, način sahranjivanja i tragove materijalne kulture prvih civilizacija, kasnije etničkih grupa, sve do kraja srednjeg veka koje su egzistirale na području Vojvodine. Istorijskim delom stalne postavke predstavljena je kulturna, politička, privredna i vojna istorija Vojvodine do završetka Drugog svetskog rata u svim segmentima društvenog života (zdravstvo, školstvo,duhovni život, likovna i primenjena umetnost, fizička kultura i sport, privreda, zanatstvo...). Etnološki deo stalne postavke ukomponovan je u sledeće tematske celine: narodna arhitektura Vojvodine (ruralna) vojvođansko selo - privreda, tkanje i predenje kao oznaka delatnosti žene Vojvodine, stanovanja, običajni život i nošnje naroda Vojvodine. Postavka je smeštena u dvezgrade Muzeja u Novom Sadu. Pored stalne postavke, Muzej organizuje izložbe na određene teme - tematske izložbe - iz sopstvenih zbirki i gostujuće izložbe iz drugih muzeja iz zemlje i inostranstva.
  • U sastavu Istorijskog odeljenja je i Zbirka primenjene i likovne umetnosti sa zbirkama stilskog nameštaja, satova i slika, srebrnine, stakla, porcelana, fajansa, ženskog ručnog rada iz oblasti primenjene umetnosti. Iz oblasti likovne umetnosti formirane su zbirke: zbirka umetničkih slika, grafika, skulptura, tapiserija i mozaika sa brojnim unikatima. Tematske izložbe: likovne umetosti, primenje umetnosti, autorske, ciklus „Vojvođanski umetnici”, gostujuće iz inostranstva. Izložbe slika - Sava Šumanović. Ciklus „Vojvođanski umetnici”: Jovan Bikicki, Petar Mojak, Štefica Radovanov, Vera Zarić, Giga Đuragić, Sava Stojkov; skulpture: Jovan Soldatović, Zoran Petrović. Gostujuće izložbe: Vincent Hohnik - Slovačka; Fric Mihalj i Kalmar Marton, skulpture - Mađarska; Janoš Kas - Mađarska. Primenjena umetnost iz zbirke Muzeja Vojvodine: satovi iz kolekcije satova Muzeja, ikone na staklu.

Izvor:Grad Novi Sad

Adresa: 
Fotografija: 
Naziv: 
Rimski šlem iz Berkasova
Latinica
Opis: 
Otkriven u sremskom selu Berkasovo, kod Šida, 1955. godine. Jedan od najlepših primeraka poznorimske vojne opreme. Pronađen je u paru sa drugim, slabije očuvanim šlemom na kome se nalazi natpis VICIT LICINIANA kojim se priziva Licinijeva pobeda. (http://www.istorijskabiblioteka.com/slika:slem-iz-berkasova)
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Naziv originalni: 
Римски шлем из Беркасова
Mesto lokaliteta: 
Berkasovo
Serbia
45° 9' 9.0216" N, 19° 15' 24.2784" E
Institucija: 
Oblast: 
Naziv: 
Ležeća figura
Latinica
Autor: 
Opis: 
Deo izložbe "Henri Mur" Muzeja Vojvodine.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Velika Britanija
Autor: 
Muzej Vojvodine
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1939
Naziv originalni: 
Reclining figure
Mesto lokaliteta: 
Serbia
45° 14' 58.794" N, 19° 50' 12.642" E
Institucija: 
Naziv: 
Ležeća figura
Latinica
Autor: 
Opis: 
Deo izložbe "Henri Mur" Muzeja Vojvodine.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Velika Britanija
Tehnika: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1976
Naziv originalni: 
Reclining figure
Mesto lokaliteta: 
Serbia
45° 14' 58.794" N, 19° 50' 12.642" E
Institucija: 
Oblast: 
Naziv: 
Lešinari
Latinica
Autor: 
Opis: 
Deo izložbe "Henri Mur" Muzeja Vojvodine.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Velika Britanija
Tehnika: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1981
Naziv originalni: 
Vultures
Mesto lokaliteta: 
Serbia
45° 14' 58.794" N, 19° 50' 12.642" E
Institucija: 
Oblast: 
Naziv: 
Kompozicija
Latinica
Autor: 
Opis: 
Deo izložbe "Henri Mur" Muzeja Vojvodine.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Velika Britanija
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1934
Naziv originalni: 
Composition
Mesto lokaliteta: 
Serbia
45° 14' 58.794" N, 19° 50' 12.642" E
Institucija: 
Naziv: 
Kamen II
Latinica
Autor: 
Opis: 
Deo izložbe "Henri Mur" Muzeja Vojvodine.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Velika Britanija
Tehnika: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1977
Naziv originalni: 
Stone II
Mesto lokaliteta: 
Serbia
45° 14' 58.794" N, 19° 50' 12.642" E
Institucija: 
Oblast: 
Naziv: 
Kamen I
Latinica
Autor: 
Opis: 
Deo izložbe "Henri Mur" Muzeja Vojvodine.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Velika Britanija
Tehnika: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1977
Naziv originalni: 
Stone I
Mesto lokaliteta: 
Serbia
45° 14' 58.794" N, 19° 50' 12.642" E
Institucija: 
Oblast: 
Naziv: 
Iskrivljena figura u ležećem položaju
Latinica
Autor: 
Opis: 
Deo izložbe "Henri Mur" Muzeja Vojvodine.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Velika Britanija
Tehnika: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1979
Naziv originalni: 
Reclining figure distorted
Mesto lokaliteta: 
Serbia
45° 14' 58.794" N, 19° 50' 12.642" E
Institucija: 
Oblast: 
Naziv: 
Ideje za skulpture
Latinica
Autor: 
Opis: 
Deo izložbe "Henri Mur" Muzeja Vojvodine
Država nastanka kulturnog dobra: 
Velika Britanija
Tehnika: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1975
Naziv originalni: 
Ideas for sculptures
Mesto lokaliteta: 
Serbia
45° 14' 58.794" N, 19° 50' 12.642" E
Institucija: 
Oblast: 
Naziv: 
Ideje za skulpture u pejzažu
Latinica
Autor: 
Opis: 
Deo izložbe "Henri Mur" Muzeja Vojvodine.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Velika Britanija
Tehnika: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1969
Naziv originalni: 
Ideas for sculptures on landscape
Mesto lokaliteta: 
Serbia
45° 14' 58.794" N, 19° 50' 12.642" E
Institucija: 
Oblast: 

Pages

Subscribe to RSS - Muzej Vojvodine