Predmet

Naziv: 
Rimski šlem iz Berkasova
Latinica
Opis: 
Otkriven u sremskom selu Berkasovo, kod Šida, 1955. godine. Jedan od najlepših primeraka poznorimske vojne opreme. Pronađen je u paru sa drugim, slabije očuvanim šlemom na kome se nalazi natpis VICIT LICINIANA kojim se priziva Licinijeva pobeda. (http://www.istorijskabiblioteka.com/slika:slem-iz-berkasova)
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Naziv originalni: 
Римски шлем из Беркасова
Mesto lokaliteta: 
Berkasovo
Serbia
45° 9' 9.0216" N, 19° 15' 24.2784" E
Institucija: 
Oblast: 
Naziv: 
Kozačka zastava u spomen rusko-turskog rata 1828-1829
Latinica
Opis: 
Deo izložbe "Bela Rusija" Muzeja Vojvodine, autora viših kustosa Veselinke Marković i Aleksandra Petijevića.
Istorijat: 
Delo je deo izložbe "Bela Rusija" Muzeja Vojvodine, autora viših kustosa Veselinke Marković i Aleksandra Petijevića. Oktobarskom revolucijom 1917. godine otpočeo je građanski rat u Rusiji, koji je doveo do stradanja i emigriranja ogromnog broja ljudi. Nakon građanskog rada i poraza jedinica Bele armije, preko 2.000.000 ljudi je napustilo svoju otadžbinu. To je bila najbrojnija politička emigracija u 20. veku. Najveći broj ruskih izbeglica došao je u Kraljevinu SHS posle napuštanja južnih oblasti Rusije. Većina je kretala egzil iz velikih crnomorskih luka: Odese, Novorusijska, Feodosije, Sevastopolja, Kerča. Od 1919. do 1923. godine je, u pet imigracionih talasa, preko Carigrada, Galipolja i Soluna u Kraljevinu došlo oko 40.000 Rusa. Gotovo petina izbeglih (oko 8.000) našla je svoje utočište u gradovima i mestima Bačke, Banata, Baranje i Srema. Među ruskim izbeglicama u Kraljevini SHS se, pored vojnika i oficira, našao i deo ruske intelektualne elite i aristokratije širokog obrazovanja. Iz Rusije je u Kraljevinu SHS evakuisano i više srednjih vojnih škola – kadetskih korpusa devojačkih instituta. Prve ruske kolonije u Vojvodini osnovane su u Zemunu i Pančevu, a zatim u Novom Sadu, Subotici, Velikom Bečkereku, Somboru, Vršcu i Beloj Crkvi. Već 1921. Godine ruske izbeglice bile su razmeštene u više od 80 sela i gradova Srema, Banata, Bačke i Baranje. U seoskim sredinama nastanjeni su i kozaci, organizovani u kozačke stanice. U okviru kolonija osnivana su zabavišta, osnovne i srednje škole, biblioteke, umetnički kružioci i druge brojne ruske institucije. Od naročitog značaja bilo je konstituisanje Ruske zgranične crkve u Sremskim Karlovcima. Kroz delatnost navedenih institucija negovane su duhovne veze izbeglih Rusa sa napuštenom domovinom. Značajan broj ruskih intelektualaca popunio je veliku prazninu u kulturi, prosveti, nauci i privredi novoformirane Kraljevine SHS.
Autor: 
Muzej Vojvodine
Datum kreiranja zapisa: 
Tuesday, October 7, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Naziv originalni: 
Kozačka zastava u spomen rusko-turskog rata 1828-1829
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Institucija: 
Oblast: 
Naziv: 
Crkveni tekstil
Latinica
Opis: 
U Jermenskoj crkvi je, pre njenog rušenja, zatečeno oko 100 primeraka različitog crkvenog tekstila. Njihov oblik i svrha odgovaraju rimokatoličkom crkvenom obredu, što je bilo u skladu s verskom orijentacijom novosadskih Jermena i njihovih sveštenika iz reda mehitarista. Najveći deo sačuvanog tekstila je proizveden u bečkim profesionalnim manufakturama, specijalizovanim za izradu crkvenih stvari. Eksponat je deo izložbe "Jermenska crkva u Novom Sadu - izbrisana baština", autorke Ljiljane Lazić, istoričarke umetnosti i muzejske savetnice.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Beč
Država nastanka kulturnog dobra: 
Austrija
Istorijat: 
U oktobru 1963. godine u Novom Sadu je srušena Crkva Sv. Grgura Prosvetitelja, popularno zvana Jermenska crkva. Tokom više od dva veka postojanja, ovaj hram je bio svedok napora njegovih vernika i sveštenika da ga sagrade, održe, obnove i sačuvaju. Nažalost, u decenijama nakon Drugog svetskog rata je podelio sudbinu iščezlih novosadskih Jermena. Rušenje Jermenske crkve predstavlja neizbrisivu grešku u posleratnom urbanističkom planiranju Novog Sada. Deo starog jezgra grada, čija je urbana matrica uspostavljena početkom 18. veka, žrtvovan je savremenoj arhitekturi i novoj saobraćajnici. U sukobu novog i starog, crkva je okarakterisana kao „bezvredno arhitektonsko delo“, čiji opstanak nije neophodan. Generacije Novosađana su tako ostale uskraćene za deo baštine, jedinstvene po svom kulturnom, verskom i arhitektonskom značaju. O životu i poslednjim godinama postojanja Jermenske crkve i njene male zajednice ostala je sačuvana obimna arhivska, dokumentarna i foto-građa, koja otkriva sve okolnosti koje su dovele do tragičnog i nepotrebnog rušenja. Deo dragocene crkvene zaostavštine danas se čuva u Muzeju grada Novog Sada i, nakon pola veka, svedoči o nekadašnjem izgledu Crkve Sv. Grgura Prosvetitelja.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Monday, September 22, 2014
Kreator: 
Jovanka Lekić
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1890
Naziv originalni: 
Crkveni tekstil
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Oblast: 
Naziv: 
Zvona Marije Trandafil
Latinica
Opis: 
Zaslugom Marije Trandafil, 1872. godine su izlivena tri zvona za obnovljenu Jermensku crkvu. Izrađena su u Vinernojštatu, najpoznatijoj austrijskoj zvonolivnici u drugoj polovini 19. veka. Na najvećem zvonu (prečnika 65 cm i težine 250 kg) su, u plitkom reljefu, izlivene figure Marije Magdalene, Sv. Katarine i Bogorodice. Stilizovani vegetabilni frizovi ukrašavaju gornji i donji deo zvona.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Austrija
Istorijat: 
U oktobru 1963. godine u Novom Sadu je srušena Crkva Sv. Grgura Prosvetitelja, popularno zvana Jermenska crkva. Tokom više od dva veka postojanja, ovaj hram je bio svedok napora njegovih vernika i sveštenika da ga sagrade, održe, obnove i sačuvaju. Nažalost, u decenijama nakon Drugog svetskog rata je podelio sudbinu iščezlih novosadskih Jermena. Rušenje Jermenske crkve predstavlja neizbrisivu grešku u posleratnom urbanističkom planiranju Novog Sada. Deo starog jezgra grada, čija je urbana matrica uspostavljena početkom 18. veka, žrtvovan je savremenoj arhitekturi i novoj saobraćajnici. U sukobu novog i starog, crkva je okarakterisana kao „bezvredno arhitektonsko delo“, čiji opstanak nije neophodan. Generacije Novosađana su tako ostale uskraćene za deo baštine, jedinstvene po svom kulturnom, verskom i arhitektonskom značaju. O životu i poslednjim godinama postojanja Jermenske crkve i njene male zajednice ostala je sačuvana obimna arhivska, dokumentarna i foto-građa, koja otkriva sve okolnosti koje su dovele do tragičnog i nepotrebnog rušenja. Deo dragocene crkvene zaostavštine danas se čuva u Muzeju grada Novog Sada i, nakon pola veka, svedoči o nekadašnjem izgledu Crkve Sv. Grgura Prosvetitelja.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Friday, September 19, 2014
Kreator: 
Jovanka Lekić
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1872
Naziv originalni: 
Zvona Marije Trandafil
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Oblast: 
Naziv: 
Dekorativni paravan
Latinica
Opis: 
Dekorativni paravan, koji je nekada pripadao novosadskoj porodici Moč, delo je Dragutina Inkiostrija Medenjaka, najznačajnijeg predstavnika pokreta secesije u srpskoj likovnoj i primenjenoj umetnosti. Kombinujući internacionalni ar nuvo u rezabariji drveta i narodne motive na tkanom platnu, stvorio je veoma originalan komad nameštaja, veoma popularan u građanskim kućama.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Tuesday, September 16, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Stil: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Naziv: 
Zidno ogledalo
Latinica
Opis: 
Raskošno zidno ogledalo izrađeno je u stilu drugog rokokoa, najverovatnije u nekoj češkoj radionici. Na široki ram uvijenih linija aplicirani su brojni listići od bezbojnog brušenog stakla, a ravne staklene ploče ogledala gravirane su rokajnim kartušima. Ovakav, izuzetno luksuzan predmet mogao se naći u aristokratskim dobrostojećim građanskim domaćinstvima na području Vojvodine.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Češka
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Tuesday, September 16, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Stil: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Naziv: 
Posuda za šećer
Latinica
Opis: 
U nekoj od nemačkih manufaktura izrađena je srebrna posuda za šećer s poklopcem. Pripada periodu kasnog istoricizma, a elegantna profilacija upućuje na neoklasicističke uzore. Ovakve posude obično su bile deo većih servisa za čaj i kafu.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Nemačka
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Tuesday, September 16, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Epoha: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Naziv: 
Staklena karafa
Latinica
Opis: 
Staklena karafa sa srebrnim okovima predstavlja izuzetno dekorativan upotrebni predmet iz epohe istoricizma. Nastala je u nekoj od boljih pariskih radionica, u toku druge polovine 19. veka. Par ovakvih karafa je kupila operska pevačica Melanija Bugarinović, čiji je dom na beogradskom Dedinju obilovao sličnim predmetima.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Pariz
Država nastanka kulturnog dobra: 
Francuska
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Tuesday, September 16, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Epoha: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Naziv: 
Srebrni pehar
Latinica
Opis: 
Srebrni pehar zvonastog oblika, nastao je oko 1900. godine u radionici Antipe Ivanova Kuzmičeva, moskovskog zlatara. Presovan i iznutra pozlaćivan, pehar je ukrašen uskim vencima, tipičnim za stil kasnog istoricizma, a jednim delom i secesije.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Moskva
Država nastanka kulturnog dobra: 
Rusija
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Tuesday, September 16, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1900
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Naziv: 
Kutija za pisaći pribor
Latinica
Opis: 
Mali sekreter je izrađen u Japanu krajem 19. veka kao predmet namenjen izvozu u Evropu. Rezbarena površina drvene kutije podeljena je u niz malih fioka i skrivenih prostora u koje je smešten pisaći pribor. Kutija je pripadala novosadskoj profesorki Desanki Kostić.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Japan
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Monday, September 15, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija

Pages

Subscribe to RSS - Predmet