Muzej Vojvodine  • Ustanova kulture sa muzeološkom tradicijom dugom više od 150 godina, jedan je od najvećih muzeja kompleksnog tipa u Srbiji koji u svojim zbirkama čuva neprocenjivu kulturnu baštinu prikupljenu na području Vojvodine. Osnovan je 1847. godine u Pešti, na sednici Upravnog odbora Matice srpske, na inicijativu uglednih Srba iz Vojvodine pod nazivom „Srpska narodna zbirka ili Museum”. Godine 1933. otvoren je Muzej Matice srpske, prva javna kulturna institucija ove vrste u istoriji Novog Sada, sa zadatkom skupljanja, čuvanja muzejskih akvizicija sa područja Vojvodine. Muzej Matice srpske oformio je sledeće zbirke: galeriju slika, arheološku, etnološku i numizmatičku zbirku, zbirku dragocenih fotografija i klišea, biblioteku i arhiv. Posle Drugog svetskog rata počinje dinamičan razvoj muzejske delatnosti u APV. Godine 1947. osniva se Vojvođanski muzej sa zbirkama iz arheologije, istorije, etnologije, umetnosti, zoologije, botanike, geologije, paleontologije i minerologije.
  • Vojvođanski muzej u duhu tradicije Matice srpske iznedrio je ugledne kulturnonaučne institucije: Zavod za zaštitu spomenika kulture Vojvodine, Zavod za zaštitu spomenika prirode Vojvodine, Muzej grada Novog Sada, Pozorišni muzej, Muzej radničkog pokreta i narodne revolucije. Današnji naziv Muzej Vojvodine dobio je 1992. kada je došlo do spajanja Vojvođanskog muzeja i Istorijskog muzeja Vojvodine. Muzej Vojvodine spada među najstarije i najbogatije muzejske ustanove Srbije sa zbirkama iz arheologije, istorije, istorije umetnosti i etnologije koji čuvaju blizu 500.000 originalnih predmeta. U sastavu Muzeja Vojvodine nalaze se depandansi: Dvorac u Čelarevu - izložbe stilskog nameštaja od baroka do neoklasicizma (XVIII-XX vek), Muzej štampe - memorijalna kuća gde je 1942. godine štampan prvi broj lista Slobodna Vojvodina sa rekonstruisanom bazom i Etno-kuća u Bačkom Jarku.
  • Muzej Vojvodine istražuje, prikuplja, čuva, zaštićuje, stručno i naučno obrađuje, izlaže i publikuje predmete i građu od značaja za istoriju kulture naroda Vojvodine od vremena prvih tragova ljudske civilizacije na teritoriji Vojvodine do sredine XX veka. Predmeti raritetne umetničke i muzeološke vrednosti koji adekvatno odražavaju prošlost vojvođanskog područja izloženi su na stalnoj postavci Muzeja ukomponovanoj u tri tematske celine: arheologija, istorija (istorija umetnosti) i etnologija. Stalna postavka na 3.000 m2 sa 6.000 eksponata upečatljivo govori o prošlosti Vojvodine od praistorije do sredine XX veka i civilizacijskim dostignućima ljudi koji su ovde živeli u rasponu od 8.000 godina.
  • Arheološki deo stalne postavke prikazuje tri aspekta - način stanovanja, način sahranjivanja i tragove materijalne kulture prvih civilizacija, kasnije etničkih grupa, sve do kraja srednjeg veka koje su egzistirale na području Vojvodine. Istorijskim delom stalne postavke predstavljena je kulturna, politička, privredna i vojna istorija Vojvodine do završetka Drugog svetskog rata u svim segmentima društvenog života (zdravstvo, školstvo,duhovni život, likovna i primenjena umetnost, fizička kultura i sport, privreda, zanatstvo...). Etnološki deo stalne postavke ukomponovan je u sledeće tematske celine: narodna arhitektura Vojvodine (ruralna) vojvođansko selo - privreda, tkanje i predenje kao oznaka delatnosti žene Vojvodine, stanovanja, običajni život i nošnje naroda Vojvodine. Postavka je smeštena u dvezgrade Muzeja u Novom Sadu. Pored stalne postavke, Muzej organizuje izložbe na određene teme - tematske izložbe - iz sopstvenih zbirki i gostujuće izložbe iz drugih muzeja iz zemlje i inostranstva.
  • U sastavu Istorijskog odeljenja je i Zbirka primenjene i likovne umetnosti sa zbirkama stilskog nameštaja, satova i slika, srebrnine, stakla, porcelana, fajansa, ženskog ručnog rada iz oblasti primenjene umetnosti. Iz oblasti likovne umetnosti formirane su zbirke: zbirka umetničkih slika, grafika, skulptura, tapiserija i mozaika sa brojnim unikatima. Tematske izložbe: likovne umetosti, primenje umetnosti, autorske, ciklus „Vojvođanski umetnici”, gostujuće iz inostranstva. Izložbe slika - Sava Šumanović. Ciklus „Vojvođanski umetnici”: Jovan Bikicki, Petar Mojak, Štefica Radovanov, Vera Zarić, Giga Đuragić, Sava Stojkov; skulpture: Jovan Soldatović, Zoran Petrović. Gostujuće izložbe: Vincent Hohnik - Slovačka; Fric Mihalj i Kalmar Marton, skulpture - Mađarska; Janoš Kas - Mađarska. Primenjena umetnost iz zbirke Muzeja Vojvodine: satovi iz kolekcije satova Muzeja, ikone na staklu.

Izvor:Grad Novi Sad

Adresa: 
Fotografija: 
Naziv: 
Drveće II: Uspravne grane
Latinica
Autor: 
Opis: 
Deo izložbe "Henri Mur" Muzeja Vojvodine.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Velika Britanija
Datum kreiranja zapisa: 
Wednesday, October 21, 2015
Tehnika: 
Materijal: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1979
Naziv originalni: 
Trees II: Upright Branches
Mesto lokaliteta: 
Serbia
45° 14' 58.794" N, 19° 50' 12.642" E
Institucija: 
Naziv: 
Drveće I: Stablo i puzavica
Latinica
Autor: 
Država nastanka kulturnog dobra: 
Velika Britanija
Datum kreiranja zapisa: 
Wednesday, October 21, 2015
Tehnika: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1979
Naziv originalni: 
Trees: Bole and Creeper
Mesto lokaliteta: 
Serbia
45° 14' 58.794" N, 19° 50' 12.642" E
Institucija: 
Naziv: 
Četiri ležeće figure
Latinica
Autor: 
Opis: 
Deo izložbe "Henri Mur" Muzeja Vojvodine.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Velika Britanija
Datum kreiranja zapisa: 
Wednesday, October 21, 2015
Materijal: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1973
Naziv originalni: 
Four reclining figures
Mesto lokaliteta: 
Serbia
45° 14' 58.794" N, 19° 50' 12.642" E
Institucija: 
Naziv: 
Četiri figure - siluete
Latinica
Autor: 
Opis: 
Deo izložbe "Henri Mur" Muzeja Vojvodine.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Velika Britanija
Datum kreiranja zapisa: 
Wednesday, October 21, 2015
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1973
Naziv originalni: 
Four silhouette figures
Mesto lokaliteta: 
Serbia
45° 14' 58.794" N, 19° 50' 12.642" E
Institucija: 
Naziv: 
Bizon
Latinica
Autor: 
Opis: 
Deo izložbe "Henri Mur" Muzeja Vojvodine.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Velika Britanija
Datum kreiranja zapisa: 
Tuesday, October 20, 2015
Tehnika: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1982
Naziv originalni: 
Bison
Mesto lokaliteta: 
Serbia
45° 14' 58.794" N, 19° 50' 12.642" E
Institucija: 
Oblast: 
Naziv: 
Antilopa
Latinica
Autor: 
Opis: 
Deo izložbe "Henri Mur" Muzeja Vojvodine.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Velika Britanija
Datum kreiranja zapisa: 
Tuesday, October 20, 2015
Tehnika: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1981
Naziv originalni: 
Antilope
Mesto lokaliteta: 
Serbia
45° 14' 58.794" N, 19° 50' 12.642" E
Institucija: 
Oblast: 
Naziv: 
Akt
Latinica
Autor: 
Opis: 
Deo izložbe "Henri Mur" Muzeja Vojvodine.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Velika Britanija
Datum kreiranja zapisa: 
Tuesday, October 20, 2015
Tehnika: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1974
Naziv originalni: 
Nude
Mesto lokaliteta: 
Serbia
45° 14' 58.794" N, 19° 50' 12.642" E
Institucija: 
Oblast: 
Latinica
Fotografije: 
AddThis: 
Izvor: 

Vikipedija

Kategorija: 
Lične informacije: 
Henri Mur (eng. Henry Moore; Kaslford, 30. jul 1898 — Mač Hedam, 31. avgust 1986) je bio britanski vajar. Njegove skulpture nalaze se na mnogim javnim mestima, kao što su zgrada UNESKO u Parizu i centar „Linkoln“ u Njujorku.
Datum rođenja: 
Saturday, July 30, 1898
Mesto rođenja i lokacija: 
Kaslford
United Kingdom
53° 43' 20.9316" N, 1° 20' 44.8692" W
Datum smrti: 
Sunday, August 31, 1986
Mesto smrti i lokacija: 
Mač Hedam
United Kingdom
51° 44' 50.1144" N, 0° 19' 44.8752" W
Pol: 
Мушки
Делокруг рада: 
Institucija: 
Godina rođenja: 
1898
Država rođenja: 
Engleska
Naziv: 
Henri Mur
Naziv: 
Časopis Novi Sad 1928
Opis: 
Glavni i odgovorni urednik Dušan Čamprag. Časopis Novi Sad je kulturno-prosvetni i privredni pregled za Dunavsku banovinu.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Muzej Vojvodine
Štampar: 
Štamparija Dušan Čamprag i Drug, Novi Sad, Kralja Petra ulica broj 3, natrag u dvorištu.
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Datum izdavanja: 
01.07.1928.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Časopis
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1928
Institucija: 
Oblast: 
Štamparstvo i izdavaštvo
Naziv: 
Časopis Novi Sad 1936
Opis: 
Glavni i odgovorni urednik Dušan Čamprag. Časopis Novi Sad je kulturno-prosvetni i privredni pregled za Dunavsku banovinu.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Muzej Vojvodine
Datum izdavanja: 
07.01.1936.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Časopis
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1936
Institucija: 
Oblast: 
Štamparstvo i izdavaštvo

Pages

Subscribe to RSS - Muzej Vojvodine