Trgovac Lazar Cvetanović

Read me
Autor: 
Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada
Napomena: 
Уметнички експонати ликовне уметности Ђуро Поповића, колекционара Umetnički eksponati likovne umetnosti Đuro Popovića, kolekcionara