Veliki župan županije Bač-Bodrog obaveštava Magistrat

Read me
Opis: 
Namesničko veće odobrava preseljenje sedišta Matice srpske iz Pešte u Novi Sad.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
Ф. 1 2883/1863 Р
Format (i) digitalnog dokumenta: