Vrač Pogađač 1907

Read me
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1907.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Oblast: 
Izdanje: 
Broj 1. Godina XII 01.01.1907. Novi Sad
Izdavač: 
Zorka Sime L. Lazića, rođena Miletić
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Datum izdavanja: 
01.01.1907.
Štampar: 
Svetozar Miletic
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: