Zapisnik Matice srpske

Read me
Tip jezika kulturnog dobra: 
Institucija: 
Oblast: 
Fizički opis: 
Sveska tvrdog poveza, broj strana 57, ručno pisane, sa ovalnom nalepnicom na naslovnoj korici.
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: