Zbornik pozorišnih dela (Markova Sablja)

Read me
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Izdanje: 
Sveska trideseta
Izdavač: 
Издавачка књижарница Светозар Ф. Огњановић у Новом Саду
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Štampar: 
Štamparija Braće M. Popović u Novom Sadu
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: