Zbornik pozorišnih dela (Sulamka)

Read me
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1885.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Oblast: 
Издавачка колекција: 
Sveska osamnaesta
Izdavač: 
Uprava Srpskog narodnog pozorišta
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Štampar: 
Srpska štamparija dra Svetozara Miletića
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: