Енциклопедија Новог Сада AБЕ-АДЕ бр.1

Read me
Назив: 
Енциклопедија Новог Сада АБЕ-АДЕ бр.1
Опис: 
Енциклопедију Новог Сада чини свеобухватни појмови о историјским и знаменитим личностима, догађајима, институцијама у области културе, религије, привреде, урбанизма, здравства и спорта, о манифестацијама националног значаја, а првенствено о знаменитим људима и породицама који су у прошлости задужили град значајним доприносом и нашим савременицима што што својим стваралаштвом данас прослављају име града.
Материјал: 
Тип оригиналног културног добра: 
Формат(и) дигиталног документа: