Градска библиотека Нови Сад

Read me

Градска библиотека у Новом Саду, са више од 23.000 корисника и фондом од око 480.000 књига, једна је од највећих јавних библиотека у земљи. 66 стручних радника, од 87 запослених, ресурс су којим Библиотека одговара свим професионалним изазовима. Као матична библиотека за Јужнобачки округ, пројектује и прати развој библиотечке делатности у мрежи од 250 библиотека и библиотечких јединица.
Директор Градске библиотеке, дуги низ година, је Драган Којић.

Циљеви Библиотеке:

  • да прикупља, обрађује, чува и даје на коришћење књиге, периодику и друге изворе информација
  • да обезбеди слободан и отворен приступ људском знању и информацијама
  • да омогући самообразовање и формално образовање на свим нивоима
  • да едукује кориснике за самостално коришћење извора информација
  • да промовише књигу и читање

Историјат

Градска библиотека у Новом Саду налази се Дунавској улици бр. 1, у згради која је задужбина Анке и Арсе Пајевић, издавача, мецене и добротвора српског народа. Ради на традицији Српске читаонице новосадске која је основана 23. септембра 1845. године.

Први њен председник је био Јован Рајић млађи, новосадски адвокат. Први Устав, правила о устројству и раду, Читаоница је добила децембра 1860. године. 1861. године на чело Читаонице долази др Светозар Милетић, а као секретар ради Јован Јовановић, потоњи Змај. Српска читаоница је 1861. године основала Српско народно позориште, прво професионално позориште у Срба. Била је покровитељ раду Уједињене омладине српске, Српског певачког друштва и многим другим установама и организацијама.

Своју индивидуалност Српска читаоница у Новом Саду чува до 1958. године, када обједињавањем са Библиотеком "Ђура Даничић", рејонским библиотекама града, а нешто касније и позајмним одељењем Библиотеке Матице српске, поприма облик и начин деловања који и данас има као Градска библиотека у Новом Саду.

Овде можете погледати виртуелну туру објекта