Историјски архив града Новог СадаИсторијски архив у Новом Саду основан је 1954. године и има статус међуопштинског архива. Своју делатност врши на територији девет општина и то: БАЧКА ПАЛАНКА, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, БЕОЧИН, ЖАБАЉ, ВРБАС, НОВИ САД, СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, ТЕМЕРИН И ТИТЕЛ. У депоима Историјског архива града Новог Сада чува се око 6500 дужних метара архивске грађе. Документа се налазе у оквиру око 800 фондова и збирки и обухватају временско раздобље од средине 18 века до данашњих дана. У овим документима се налазе подаци о развоју Града и околине, као и појединих органа и организација, правних и физичких лица из следећих места: БАНОШТОРА, БАЧКЕ ПАЛАНКЕ, БАЧКОГ ЈАРКА , БАЧКОГ ПЕТРОВАЦА, БАЧКОГ ДОБРОГ ПОЉА, БЕГЕЧА, БЕОЧИНА, БУДИСАВЕ, БУКОВЦА, ДЕСПОТОВА, ФУТОГА, ГАЈДОБРЕ, ГАРДИНОВАЦА, ГЛОЖАНА, ГОСПОЂИНАЦА, КАЋА, КИСАЧА, КОВИЉА, КУЦУРЕ, КУЛПИНА, ЛЕДИНАЦА, ЛОКА, ЛУГА, МАГЛИЋА, МЛАДЕНОВА, МОШОРИНА, НЕШТИНА, НОВЕ ГАЈДОБРЕ ,ОБРОВЦА, ПАРАГА, ПАРАГОВА, ПЕТРОВАРАДИНА, ПИВНИЦА, РАКОВЦА, РАВНОГ СЕЛА, РУМЕНКЕ, САВИНОГ СЕЛА, СИЛБАША, СИРИГА, СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ, СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА, СТАРЕ ПАЛАНКЕ, СТЕПАНОВИЋЕВА, СУСЕКА, СВИЛОША, ТЕМЕРИНА, ТИТЕЛА, ТОВАРИШЕВА, ВЕТЕРНИКА, ВИЛОВА, ВРБАСА, ЗМАЈЕВА, ШАЈКАША, ЂУРЂЕВА, ЧЕЛАРЕВА, ЧЕНЕЈА, ЧЕРЕВИЋА, ЧОРТАНОВАЦА, ЧУРУГА И ЖАБЉА.

Архивску грађу која се налази на чувању у Историјском архиву града Новог Сада може да истражује сваки пунолететни грађанин под условима одређеним Одлуком о коришћењу архивске грађе у Историјском архиву града Новог Сада. За истраживање је доступна сва архивска грађа за коју су урађена информативна средства. Није доступна несређена, оболела архивска грађа за коју није урађена копија и грађа чије је коришћење ограничио стваралац или правни наследник приликом предаје грађе архиву. Историјски архив града Новог Сада издаје фотокопије или скениране копије докумената. Скенирана документа могу се добити одштампана на А4 формату или дигитализована и снимљена на CD или DVD.
Историјски архив града Новог Сада налази се у три објекта на Петроварадинској тврђави и то: у «Једноставној касарни» и «Барутани», где су депои архива, и «Дугој касарни», у продужетку хотела «Варадин», где се врши пријем истраживача и других странака и где су пословне просторије архива .

Адреса: 
Фотографијa: 
Назив: 
Статут
Тип језика културног добра: 
Угрофински
Област: 
Административни документ
Година настанка документа: 
1871
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Текст
Опис: 
Архивски документ је Статут Српске народне штампарије.
Место настанка културног добра: 
Нови Сад
Држава настанка културног добра: 
Србија
Напомена: 
Датум креирања архивског документа: 26.03.1871. Документ од осам листова, ручно писано мастилом са црвеним печатом у воску.
Ауторска права: 
Историјски архив града Новог Сада
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика
Назив: 
Цеховско писмо
Тип језика културног добра: 
Романски
Област: 
Административни документ
Година настанка документа: 
1773
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Текст
Опис: 
Статут (цеховско писмо) посластичарског, лицидерског и столарског цеха из 1773. године.
Место настанка културног добра: 
Нови Сад
Држава настанка културног добра: 
Србија
Напомена: 
Документ од осам страница, ручно писано, мастилом, добро очуван и читак.
Ауторска права: 
Историјски архив града Новог Сада
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика
Назив: 
Гимназијско сведочанство Прокопија Бајића
Тип језика културног добра: 
Романски
Област: 
Административни документ
Година настанка документа: 
1820
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Текст
Опис: 
Сведочанство Прокопија Бајића, ученика првог разреда Гимназије, које су потписали директор Павел Јозеф Шафарик и професор Георгије Магарашевић.
Место настанка културног добра: 
Нови Сад
Држава настанка културног добра: 
Србија
Напомена: 
Датум креирања документа: 04.септембар 1820. Један лист, штампан и испуњен ручно, делимично оштећен по ивицама.
Ауторска права: 
Историјски архив града Новог Сада
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика
Назив: 
Извештај о избору професора Музичке школе "Исидор Бајић"
Тип језика културног добра: 
Словенски
Област: 
Административни документ
Година настанка документа: 
1928
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Текст
Опис: 
Извештај Музичког друштва у Новом Саду о избору професора Музичке школе „Бајић“, са именима професора.
Место настанка културног добра: 
Нови Сад
Држава настанка културног добра: 
Србија
Напомена: 
Три листа документа, куцана на писаћој машини, делимично оштећена, читка.
Ауторска права: 
Историјски архив града Новог Сада
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика
Назив: 
Извештај о цензури "Српског летописа"
Тип језика културног добра: 
Романски
Област: 
Административни документ
Година настанка документа: 
1824
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Текст
Опис: 
На захтев карловачког митрополита градски сенатори извештавају о забрањеним примерцима "Спрског летописа", који је саставио Георгије Магарашевић, а штампао Константин Каулици.
Место настанка културног добра: 
Нови Сад
Држава настанка културног добра: 
Србија
Напомена: 
Четири листа документа, ручно писана мастилом и добро очувана.
Ауторска права: 
Историјски архив града Новог Сада
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика
Назив: 
Гимназијско сведочанство
Тип језика културног добра: 
Германски
Област: 
Административни документ
Година настанка документа: 
1854
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Текст
Опис: 
Сведочанство Ђорђа Стефановића из Мокрина, ученика другог разреда Гимназије у Новом Саду.
Место настанка културног добра: 
Нови Сад
Држава настанка културног добра: 
Србија
Напомена: 
Датум креирања архивског документа: 15.03.1854. Један лист, штампан, испуњен ручно, добро очуван и читак.
Ауторска права: 
Историјски архив града Новог Сада
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика
Назив: 
Обавештење о позоришној цензури
Тип језика културног добра: 
Романски
Област: 
Административни документ
Година настанка документа: 
1815
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Текст
Опис: 
Палатин обавештава Магистрат да је двор забранио извођење драме "Црни Ђорђе" на српском језику у варошком позоришту. Представа је забрањена расписом из 1808. године, те строго упозорава Магистрат да је забрани, јер је и штампање књиге забрањено.
Место настанка културног добра: 
Будим
Држава настанка културног добра: 
Мађарска
Напомена: 
Два ручно писана листа хартије, добро очувана и читка.
Ауторска права: 
Историјски архив града Новог Сада
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика
Назив: 
Адвокатско пуномоћје
Тип језика културног добра: 
Германски
Област: 
Административни документ
Година настанка документа: 
1809
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Текст
Опис: 
Пуномоћ Матиаса Хитера адвокату Гаспару Херману ради заступања у споровима. На предмету се налази печат града утиснут у восак, са описом печата.
Место настанка културног добра: 
Нови Сад
Држава настанка културног добра: 
Србија
Напомена: 
Датум настанка архивског документа: 14. јули 1832. Два ручно писана (мастило) листа хартије, са недостајућим деловима и остацима црвеног печата у воску.
Ауторска права: 
Историјски архив града Новог Сада
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика
Назив: 
Редакција листа "Лајпцишке илустроване новине" ("Leipziger Illustrierte Zeitung")
Назив(оригинални): 
Leipziger Illustrierte Zeitung
Тип језика културног добра: 
Германски
Област: 
Административни документ
Година настанка документа: 
1917
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Текст
Опис: 
Достављање Управи града понуду за поруџбину "Јужноугарског броја" ("Südungarn-Nummer") овог листа.
Место настанка културног добра: 
Лајпциг
Држава настанка културног добра: 
Немачка
Ауторска права: 
Историјски архив града Новог Сада
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика
Назив: 
Записник са седнице Градског одбора
Тип језика културног добра: 
Словенски
Област: 
Административни документ
Година настанка документа: 
1904
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Текст
Опис: 
На седници је разматрано издавање грађевинске дозволе Лазару Дунђерском за изградњу позоришне зграде у дворишту хотела "Ержебет".
Место настанка културног добра: 
Нови Сад
Држава настанка културног добра: 
Србија
Ауторска права: 
Историјски архив града Новог Сада
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика

Pages

Subscribe to RSS - Историјски архив града Новог Сада