Културно-информативни центар "Кисач"

Read me

На основу документације коју налазимо, Културно-информативни центар Кисач је основан још 1964. године, али рад ове установе у периоду од 1982. до 1987. године је обустављен. У том раздобљу у Кисачу је било активно Културно-уметничко друштво Владимир Мичатек. Из Елабората о друштвено-економском образложењу оснивања КИЦ Кисач (25.12.1987.) сазнајемо да је разлог за обуставу делатности КИЦ-а био недостатак културне активности у овој средини.

Због тога на иницијативу руководства КУД Владимир Мичатек Скупштина општина Детелинара је 24.11.1987. године је донела одлуку о обнављању Културно-информативног центра Кисач, именовању Управног и Надзорног одбора, као и директора ове установе. Елаборатом је била одређена делатност КИЦ-а:

 •     Организовање јавних културно-уметничких програма: позоришних представа, естрадних програма, књижевних вечери, изложби академских сликара, фотографија, ручних радова, организовање програма поводом локалних и државних празника, сарадња и размена програма са аматерским и професионалним институцијама,
 •     Делатност и подстицање делатности секција у оквиру културно-уметничког аматеризма: фолклорне, позоришне, литерарне, ликовне, музичке, рецитаторске, певачких (групе и солисти),
 •     Организовање, припрема и емисија информативног програма путем властитог радија и у сарадњи са осталим станицама.

Управни одбор КИЦ-а је дана 18. септембра 1991. усвојио Статут установе и наредио је директору да га код надлежних органа усклади са Законом. Функцију директора КИЦ-а су обављали:

 •         од 1964. до 1993. године Јан Ломен
 •         од 1993. до 1997. године Павел Филко
 •         од 1997. до 2000. године Иван Ферко
 •         од 2000. године Ана Хрћанова

Данас је Културно-информативни центар Кисач носилац свих културно-уметничких манифестација у месту а помаже и осталим друштвеним организацијама у унапређењу културе и очувању обичаја и традиције Словака у Кисачу (Војводини). Под свој кров сакупио је око 300 аматера који су активни у следећим секцијама:

 •     четири фолклорне групе: Дечји фолклорни ансамбл „Крôчик“ст., Дечји фолклорни ансамбл„Крôчик“мл., Дечји фолклорни ансамбл „Виенок“ и Фолклорни ансамбл „Вретено“,
 •      три певачке групе: девојачка, женска и мушка,
 •      соло певачи,
 •     три позоришне сцене: луткарска, дечја и драмска,
 •     аеробик,
 •     Радио Кисач.

Најзначајније манифестације које КИЦ „Кисач“ сваке године организује су: Дечји фолклорни фестивал „Златá брáна“, такмичење певача у изворним словачким песмама „Кyсáчскy спевнíк“, Новогодишња естрада (презентација годишње активности свих секција КИЦ „Кисач“), Вече хумора и Фестивал Зузане Карделис (учествују позоришни ансамбли са представама у којима је обрађена тема жена). Осим тога организује културно-уметничке програме, позоришне представе, књижевне вечери, естрадне манифестације, изложбе академских и наивних сликара и пројекције филмова.