Мотиви Новог Сада, аутора Светозара Пајића

Read me

1. Центар града                                                     

2. Поглед на центар града                                         

3. Улица Злетне греде                                               

4. Угао Светосавске и Матице српске

5. Старо двориште у Змај Јовиној улици

6. Трифковићев трг

7. Милетићева улица

8. Светосавска улица

9. Пашићева улица

10. Петроварадинска тврђава

11. Владичин двор

12. Поглед на Владичин двор и Саборну цркву

13. Извршно веће

14. Улика Краља Александра

15. Поглед са Петроварадинске тврђаве

16. Петроварадинска тврђава

17. Синагога

18. Јодна бања

19. Градска кућа

 

 

Локација: