Најџел Кенеди, Бетовенов виолински концерт и Ј.С. Бах Прелудијум из треће Партите, Allegro assai из сонате број три

Read me
Име: 
Виолински концерт и Прелудијум из треће Партите, Allegro assai из сонате број 3
Аутор: 
Л. Ван Бетовен и Ј.С.Бах
Опис: 
Године 1806, настало је једно дело које је концертантну музику практично увело из класицизма у епоху велике романтике. То је Концерт за виолину и оркестар, D-дур, опус 61. Лудвига Ван Бетовена. Допринос овог дела за музичку историју и литературу, немерљив је. Најпре, Концерт је огромних димензија: три његова класична става, проширена су тематски и садржајно и дају делу укупно трајање 45 минута. И сва три става краси дотле неостварена мелодијска лепота, обликована у класичну формалну структуру, што је морало послужити као узор виолинским концертима које су кроз цео XИX век писали Менделсон, Брамс, Чајковски, Сибелијус... све до Албана Берга и српског композитора Божидара Трудића, који је по тој шеми у свом Виолинском Концерту уткао српске народне и обредне теме. 3. Партита у Е-дуру,BWV 1006 Јохана Себастиана Баха за соло виолину је последња у опусу "шест соната и партита". Садржи следеће ставове:     Прелудијум     Лоре     Гавота и Рондо     Менует (I и II)     Буре     Жига Најизвођенији је прелудијум због посебне ангажованости десне руке у којој је гудало.  
Ауторска права: 
S.L. TEIC
Област: 
Стил: 
Година настанка културног добра: 
1806
Формат(и) дигиталног документа: