Пркос

Read me
Назив: 
Шаљива игра у једном чину са песмама
Опис: 
Позоришно дело "Пркос" приредио је др Јован Андрејевић, по угледу на Р. Бенедиксa, на музику А. Максимовића.
Материјал: 
Тип оригиналног културног добра: 
Формат(и) дигиталног документа: